Hoeveel mensen gebruiken doping?

Er is in Nederland onder meer gegevens bekend van topsporters (1), bezoekers van fitnesscentra (2) en van het gebruik onder de algemene bevolking (3).

Topsporters zijn lid van sportbonden en gebonden aan de bestaande regels over doping. Stoffen en methoden die op de dopinglijst staan zijn voor hen verboden. Iedereen die lid van een sportbond kan opgeroepen worden voor een dopingcontrole.

Dat geldt niet voor mensen die niet bij een sportbond zijn aangesloten. Voor hen is doping niet verboden. Gebruik wordt niet vervolgd. Wel zal verkoop van middelen die onder de Opiumwet of onder de geneesmiddelenwet vallen bestreden worden.

De gegevens bij de verschillende groepen zijn als volgt:

1. Topsporters

Er worden in Nederland jaarlijks zo’n 2800 dopingcontroles uitgevoerd. 60% binnen wedstrijdverband en 40% buiten wedstrijdverband bijvoorbeeld tijdens een training. Bij 1,5% tot 2% van de controles wordt doping aangetroffen.

2. Bezoekers van fitnesscentra

In 2008 is onderzoek gedaan naar bezoekers van fitnesscentra van 15 jaar en ouder. Aan de bezoekers werd gevraagd naar het gebruik van bepaalde middelen zoals anabolen, diuretica (plaspillen) en stimulerende middelen (amfetamine, efedrine, stackers). Al deze middelen staan op de dopinglijst. In het onderzoek werd gecorrigeerd voor het geven van sociaal wenselijke antwoorden. In totaal heeft 8.2% van de bezoekers het afgelopen jaar een vorm van doping gebruikt.

3. Landelijk onderzoek

In 2005 is onderzoek gedaan naar het gebruik van prestatieverhogende middelen onder de bevolking van 15 tot 64 jaar. 0,5% van de bevolking gaf aan het afgelopen jaar gebruikt te hebben.

Meer informatie

www.dopingautorieit.nl

Email: dopingvragen@dopingautoriteit.nl

Doping infolijn maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.

 

Bronnen:

1) De Hon, O., Coumans, B. Doping in: Drugs en Alcohol, Gebruik, Misbruik en Verslaving. 2008 Houten.

2) Stubbe, J. e.a Prestatiebevorderende middelen bij fitnessbeoefenaars, 2009 Doping autoriteit, Capelle aan de IJssel

3) NPO, 2005 IVO Rotterdam

 

Versie: december 2014