Hoeveel mensen zijn voor speed (amfetamine) in behandeling?

Het aantal mensen dat hulp zoekt voor speed is de afgelopen 10 jaar bijna ieder jaar toegenomen. Hieronder een tabel met het aantal aanmeldingen sinds 2006. De laatste cijfers zijn van 2015.

Bron: Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

Het aantal mensen in behandeling is gestegen van 1082 in 2006 tot 1601 mensen in 2011. De laatste drie jaar schommelt het aantal mensen in behandeling tussen de 1500 en 1800 mensen.
In de groep <25 is het aantal aanmeldingen de laatste jaren weer gedaald.

Bron: Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

Profiel cliënten

Over de periode 2004-2008 is bekeken welk profiel de gemiddelde speed cliënt heeft (2).

  • 78% van de cliënten is man
  • gemiddelde leeftijd is 29
  • 95% is van Nederlandse afkomst
  • 50% gebruikte speed meer malen per dag of dagelijks, 24% gebruikte speed meer malen per week, en 9% gebruikte speed elke week.
  • 60% heeft geen opleiding voltooid of heeft alleen lager onderwijs of lager beroepsonderwijs voltooid
  • Ruim 25% kwam via justitie in de verslavingszorg terecht.

Bronnen

  1. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)
  2. Hulpvraag bij amfetamine En xtc-gebruik, Trimbos-instituut (2010)

 

Versie: maart 2018