Hoeveel mensen zijn voor speed (amfetamine) in behandeling?

In 2021 waren er 1.766 mensen voor speed in behandeling (1). Niet alle verslavingszorginstellingen leveren hier gegevens over aan, dus mogelijk ligt het werkelijke aantal hoger. Het aantal mensen in behandeling is gestegen van 1082 in 2006 tot 1601 mensen in 2011 (2). Sindsdien schommelt het aantal mensen in behandeling tussen de 1500 en 1800 mensen. Hieronder een tabel met het aantal aanmeldingen tussen 2006 en 2015.

Bron: Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

In de groep <25 is het aantal aanmeldingen tussen vanaf 2008 gedaald.

Bron: Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

Profiel cliënten

Over de periode 2004-2008 is bekeken welk profiel de gemiddelde speed cliënt heeft (3).

  • 78% van de cliënten is man
  • gemiddelde leeftijd is 29
  • 95% is van Nederlandse afkomst
  • 50% gebruikte speed meer malen per dag of dagelijks, 24% gebruikte speed meer malen per week, en 9% gebruikte speed elke week.
  • 60% heeft geen opleiding voltooid of heeft alleen lager onderwijs of lager beroepsonderwijs voltooid
  • Ruim 25% kwam via justitie in de verslavingszorg terecht.

Bronnen

  1. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)
  2. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)
  3. Hulpvraag bij amfetamine En xtc-gebruik, Trimbos-instituut (2010)

 

Versie: mei 2023