Vraag & Antwoord

Wat houdt een onderzoek door het CBR in?

Als je een rijbewijs hebt, kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een onderzoek laten doen naar je alcohol- en druggebruik. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of je door het gebruik van alcohol of drugs nog wel geschikt bent om te kunnen rijden. Werk je niet mee aan het onderzoek dan wordt je rijbewijs ongeldig.

Het CBR legt een onderzoek op als zij een melding heeft gekregen van de politie. Het onderzoek kost ongeveer duizend euro en moet door de rijbewijshouder betaald worden aan het CBR. Er kan eventueel een betalingsregeling aangevraagd worden.

Wanneer legt het CBR een onderzoek op?

Het CBR legt een onderzoek naar alcoholgebruik op als je:

Bij ervaren bestuurders:

Bij beginnende bestuurders, als deze twee maal binnen een periode van 5-7 jaar:

Wat gebeurt er als het CBR besluit tot een onderzoek?

Als het CBR besluit tot een onderzoek krijg je hier een brief over. Vervolgens moet je het onderzoek betalen. Ook moet je meestal voordat het eigenlijke onderzoek plaatsvindt, een bloedonderzoek laten verrichten. Soms vindt het bloedonderzoek plaats tijdens de keuring; dit staat aangegeven in de brief die je krijgt over de keuringsafspraak.

Wie doet het onderzoek?

Het onderzoek wordt geleid door een speciaal daarvoor opgeleide psychiater.

Waaruit bestaat het onderzoek van het CBR?

Het onderzoek van het CBR bestaat uit:

De drie onderdelen tezamen moeten antwoord geven op de vraag of er sprake is van afhankelijkheid of misbruik van alcohol.

Als het bloedonderzoek voor de keuring moet plaatsvinden, dan moet dit 2 weken voor de keuring zijn. In dit onderzoek worden een aantal waarden in het bloed gemeten. Deze waarden kunnen duiden op overmatig alcoholgebruik. Zie hiervoor de vraag: Onderzoek door het CBR Welke bloedtests worden gebruikt?. In het lichamelijk onderzoek let de psychiater op aanwijzingen voor overmatig alcoholgebruik. In het psychiatrisch onderzoek zal de psychiater nagaan of je alcoholverslaafd bent of alcohol misbruikt.

De psychiater stuurt zijn bevindingen en de resultaten van het bloedonderzoek op naar het CBR. De artsen aldaar stellen de uitslag vast.

Welke uitslag kan het onderzoek hebben?

Wat kun je doen als je het niet eens bent met de conclusie van het onderzoek?

Als je het niet eens bent met de beslissing van het CBR, dan kan je binnen twee weken een tweede onderzoek aanvragen. De kosten voor het tweede onderzoek bedragen bijna 700 euro en moet je zelf betalen. Je hebt ook de mogelijkheid om binnen zes weken na het besluit in bezwaar te gaan.

Wat als je in de toekomst opnieuw een rijbewijs wilt?

Als je in de toekomst opnieuw een rijbewijs wilt hebben, zul je opnieuw onderzocht moeten worden. Hieruit zal moeten blijken of je problemen met alcohol zijn opgelost en of je weer rijgeschikt verklaard kunt worden. Als je in het nieuwe onderzoek rijgeschikt wordt verklaard, krijg je een geldig rijbewijs, maar slechts voor 1 jaar. Na een jaar moet het onderzoek opnieuw plaatsvinden. Wordt je dan opnieuw geschikt verklaard, dan mag je 3 jaar rijden. Na 3 jaar moet je weer het onderzoek ondergaan, waarna je 5 jaar mag rijden.

 

Bron: Cbr.nl

Versie: september 2018

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat