Wat is het microdoseren van psychedelica? Microdosing werking, risico’s en meer

Microdoseren, of microdosing, komt de laatste jaren af en toe in het nieuws. Bij microdoseren nemen mensen een hele kleine hoeveelheid van een psychedelische drug. Deze trend is ontstaan in Silicon Valley, in de Verenigde Staten. Mensen doen dit vaak om productiever en creatiever te zijn, of als een middel voor persoonlijke groei.

Hoewel gebruikers aangeven positieve veranderingen te merken is er volgens de onderzoeken die zijn gedaan nog geen duidelijk antwoord te geven op wat microdosing precies met je doet.

Wat is het microdoseren van psychedelica?

Psychedelica is een ander woord voor tripmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn LSD, psilocine of psilocybine houdende paddenstoelen of truffels en mescaline.

Een microdosering (of microdose) is een dosering die net niet merkbaar is. Elke drug heeft een minimum dosering die je moet nemen om echt iets te voelen of merken van de drug. Neem je net iets minder dan die grensdosering, dan gaat het om een microdosering. Dit is ongeveer een tiende van een normale dosering. Een microdosering zou sub-perceptueel (de gebruiker ervaart geen merkbaar psychedelisch effect) wel effecten hebben.

Redenen om te microdoseren

Het is nog niet duidelijk of microdoseren (vaak microdosing genoemd) daadwerkelijk effecten kan veroorzaken en wat de risico’s precies zijn. Vermoedelijk speelt placebo effect een belangrijke rol.

De effecten die vaak genoemd worden als reden om te gaan microdoseren zijn:

 • Meer energie
 • Helderder denken, toegenomen probleemoplossend vermogen
 • Meer creativiteit
 • Beter concentratievermogen
 • Positieve stemming
 • Emotionele connectie met de mensen om je heen
 • Bewuster van jezelf
 • Meer in het nu leven

Welke psychedelica worden gebruikt voor microdoseren?

Vooral LSD en psilocine en psilocybine-houdende paddenstoelen en truffels worden gebruikt om te microdoseren. Maar ook andere psychedelica kunnen gebruikt worden of cannabis.

Het wordt afgeraden om te microdoseren met stimulanten, zoals MDMA. Ook microdoseren van ketamine wordt afgeraden. Ook worden soms NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen, soms research chemicals genoemd) als 1P-LSD en 1cP-LSD gebruikt. Dat raden we echter af omdat er erg weinig onderzoek is gedaan naar die stoffen.

Het is erg lastig om de precieze hoeveelheid te bepalen die goed is voor een microdosering. Plantmateriaal is zelden constant qua inhoud. Zowel binnen een paddenstoel bijvoorbeeld als tussen paddenstoelen. Ook bij LSD is het lastig om de dosering goed te bepalen omdat de LSD op papertrips mogelijk niet gelijkmatig verdeeld is over een papertrip en tussen papertrips. Ook het afknippen van bijvoorbeeld 1/8e papertrip is lastig. De ene keer zal het 10% zijn van de oppervlakte, een andere keer misschien 15%. De kans bestaat dan dat je per ongeluk een actieve dosis neemt of juist zo weinig dat het ook niet voor microdoseringseffecten zorgt.

Wat zijn de risico’s?

De risico’s van microdoseren zijn een stuk kleiner dan het gebruik van normale doseringen van psychedelica. Wel spelen er mogelijk andere risico’s omdat het een stuk vaker gebruikt wordt dan als je een normale dosering neemt. Bij microdoseren neem je vaak, afhankelijk van je schema, om de 3 dagen een microdosering.

 • Dit zou mogelijk hartklachten kunnen veroorzaken. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit zit. Volgens onderzoekers zou een zogenaamde ’tolerance break’ (regelmatig 1 a 2 weken niet microdoseren) deze risico’s kunnen verkleinen.
 • Het zou bestaande psychologische problemen kunnen verergeren zoals argwaan, angstklachten en manische fases bij bipolaire stoornissen. Als je last hebt van psychologische problemen is het dan ook af te raden om te gaan microdoseren.
 • Een microdosering is lastig te bepalen. Je neemt makkelijk meer dan de bedoeling was. Dan ben je ineens ongewild aan het trippen. Dat kan op vervelende of risicovolle momenten gebruiken. Neem een microdosering dan ook alleen thuis en op een vrije dag. Vermijd deelname aan het verkeer.

Is microdoseren verslavend?

Tripmiddelen, zoals LSD of truffels, zijn niet lichamelijk of geestelijk verslavend. Wel is het goed om erop te letten dat iemand niet het idee krijgt alleen (goed) te kunnen functioneren met een microdosering. Het is dan verstandig om langere periodes niet te microdoseren.

Wat zegt de wetenschap?

Hoewel de effecten van microdoseren uit experimentele studies overlap vertonen met de achteraf gerapporteerde effecten in onlinestudies, lijken deze laatste groter en duidelijker te zijn voor de gebruiker dan de objectief gemeten effecten in experimentele studies. Het verwachtingspatroon, placebo-effect en de herinneringsbias spelen hierbij waarschijnlijk een rol. Men verwacht dus dat het werkt en men herinnert het zich achteraf positiever dan het werkelijk was.

Het bewijs voor microdosering is dus nog erg mager. Maar gezien de betrekkelijk lage risico’s is het wel interessant om verder te onderzoeken of de effecten echt toe te schrijven zijn aan het microdoseren.

 

Bronnen:

Kuypers-Microdoseren van psychedelica: wat weten we ervan?

Microdosing.nl

 

Versie: januari 2024