Hoeveel mensen roken?

Hieronder drie tabellen met een overzicht van het aantal rokers in Nederland, Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek. Als een cel leeg is, zijn er geen gegevens bekend. Ooit is het antwoord op de vraag: “heb je ooit van je leven gerookt?”. Laatste maand is het antwoord op de vraag: “heb je afgelopen maand gerookt?”.

Nederland

Percentage rokers in Nederland:

Ooit Laatste maand Dagelijks
Bevolking 18+ 22,4% 16%
Scholieren 12-16 jaar 17,3% 7,8% 2,1%
Bezoekers dance evenementen 21,7 jaar 80.1% 58% 47%

Amsterdam

Percentage rokers in Amsterdam:

Ooit Laatste maand
Scholieren 15 jaar  24,0% 9,1% waarvan:
Dagelijks: 43%
Bijna dagelijks: 6,7%
Een paar dagen per week: 15,3%
Alleen in het weekend: 4,4%
Af en toe: 27,6%
Zelden: 3%
MBO-studenten 19 jaar 57,5% 35,3% waarvan:
Dagelijks: 17,5%
Coffeeshopbezoekers 25 jaar  89,4% 74,4% waarvan:
Dagelijks: 60.4% (29,8% rookt >10 sigaretten per dag)
5-6 dagen per week: 11.2%
3-4 dagen per week: 13.6%
1-2 dagen per week: 8.9%
Minder dan 1 dag per week: 5.9%
Cafébezoekers 27 jaar 85,4% 55,4% is huidige roker, waarvan:
Dagelijks: 33,8% (10,1% rookt >10 sigaretten per dag)
5-6 dagen per week: 6,7%
3-4 dagen per week: 13,0%
1-2 dagen per week: 10,7%
Minder dan 1 dag per week: 35,8%
Cliënten
Jeugdhulpver. 16,3 jaar
57,6% 43,2% waarvan:
Dagelijks: 63,8%
Bijna dagelijks: 18,1%
Een paar dagen per week: 6,7%
Alleen in het weekend: 1%
Af en toe/bij gelegenheden: 5,7%
Zelden/bijna nooit: 4,8%
Club- en festivalbezoekers 26 jaar 89,2% 60,8% waarvan:
Dagelijks: 36,8% (15,9% rookt >10 sigaretten per dag)
5-6 dagen per week: 7,1
3-4 dagen per week: 7,9%
1-2 dagen per week: 11,8%
minder dan 1 dag per week: 36,3%

Gooi- en Vechtstreek

Percentage rokers in Gooi- en Vechtstreek

Ooit Laatste maand
Uitgaanders 21 jaar 87,0% 60,9% waarvan:
Dagelijks: 53,2% (32,1% rookt >10 sigaretten per dag)
5-6 dagen per week: 4,5%
3-4 dagen per week: 9,9%
1-2 dagen per week: 9,0%
minder dan 1 dag per week: 23,4%
Cafébezoekers 24 jaar 84,5% 65,8% waarvan:
Dagelijks: 47,1% (19,8% rookt >10 sigaretten per dag)
5-6 dagen per week: 9,8%
3-4 dagen per week: 10,8%
1-2 dagen per week: 6,9%
minder dan 1 dag per week: 25,5%

Toelichting Cijfers

Algemene bevolking

22,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder heeft in 2018 het afgelopen jaar wel eens gerookt. Dat zijn naar schatting 3 miljoen mensen (1).

Van de mensen die het afgelopen jaar hebben gerookt, zijn dit de groepen die veel roken:

 • Mannen roken meer dan vrouwen.
 • 20-24-jarigen (32,6%), 25-29-jarigen (27,9%) en 30-39-jarigen (26,7%). Dit zijn echter niet allemaal dagelijkse rokers.
 • Hoog opgeleiden roken minder vaak ten opzichte van laag opgeleiden.
 • Mensen met een Nederlandse achtergrond (21,5%) of Westerse migratieachtergrond (24,5%)roken minder dan mensen met een Niet-Westerse migratieachtergrond (26,6%).

Deze cijfers komen uit de Leefstijlmonitor, een onderzoek van het CBS in samenwerking met het RIVM en enkele instituten die in leefstijl zijn gespecialiseerd. In deze monitor wordt ook gekeken naar het gebruik van alcohol en drugs onder de algemene bevolking.

Scholieren

Van de scholieren tussen 12 en 16 heeft 17,3% ooit gerookt, 7,8% de laatste maand  en 2,1% rookt dagelijks. Jongeren roken de laatste jaren steeds minder (2).

Dance evenementen

In 2016 is het gebruik van drugs onderzocht onder bezoekers van dance evenementen (3). De gemiddelde leeftijd van de bezoekers van dance evenementen was 21,7 jaar. 58,9% heeft de afgelopen maand gerookt en 53.1% rookt dagelijks.

Cijfers Amsterdam

Scholieren Amsterdam

In 2011 zijn in het Antenne onderzoek 15 jarige scholieren (derdeklassers) ondervraagd. 9.1% heeft afgelopen maand gerookt. Van deze groep rookt 43% dagelijks (4).

MBO-studenten Amsterdam

In 2016 zijn MBO-studenten in Amsterdam ondervraagd. De survey is gehouden binnen diverse mbo-instellingen en locaties. De leeftijd van de studenten varieerde van 15 tot en met 35 jaar met een gemiddelde van 19 jaar. 57,4% heeft ooit gerookt, waarvan 14,8% 1 of 2 keer. 35,3% van de mbo-studenten heeft de afgelopen maand gerookt, waarvan 17,1% dagelijks. 43,4% rookte het afgelopen jaar (5).

Coffeeshopbezoekers Amsterdam

In 2015 zijn in het Antenne onderzoek de coffeeshopbezoekers in Amsterdam ondervraagd (6). De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 25. Coffeeshopbezoekers gebruiken ook veel tabak. 74,4% heeft afgelopen maand gerookt. Van deze groep rookt 60,4% dagelijks.

Café bezoekers Amsterdam

In 2018 zijn in het Antenne onderzoek de café bezoekers ondervraagd (7). 55,4% heeft afgelopen maand gerookt. Van deze groep rookt 44,2% dagelijks.

Cliënten jeugdzorg Amsterdam

In 2012 zijn in het Antenne onderzoek de cliënten van de jeugdzorg in Amsterdam ondervraagd (8). 43,2% heeft afgelopen maand gerookt. Van deze groep rookt 63,8% dagelijks.

Club- en festivalbezoekers Amsterdam

In 2017 zijn in het Antenne-onderzoek de clubbezoekers ondervraagd (9). 60,8% heeft afgelopen maand gerookt. Van deze groep rookt 36,8% dagelijks.

Cijfers Gooi- en Vechtstreek

In 2017 is het Antenne onderzoek ook gestart in de regio Gooi- en Vechtstreek.

Uitgaanders Hilversum

Als eerste werd de survey gehouden onder uitgaanders in Hilversum. De gemiddelde leeftijd was 21 jaar. Ongeveer twee derde woonde daadwerkelijk in Hilversum. Een vijfde woonde elders in de regio en een vijfde buiten de regio. 84,5% had ooit gerookt en 65,8% deed dat in de afgelopen maand (10).

Cafébezoekers

In 2018 waren cafébezoekers in Gooi- en Vechtstreek aan de beurt. Bezoekers van 8 cafés in Hilversum, 5 in Bussum en 2 in Huizen werden ondervraagd. Er werd gekozen voor cafés die voornamelijk jonge bezoekers aantrokken. De gemiddelde leeftijd was 24 jaar. 87,0% had ooit gerookt en 60,9% deed dit in de afgelopen maand (11).

Bronnen

 1. NDM 2019, Trimbos-instituut (2020)
 2. HBSC/Leefstijlmonitor CBS, Trimbos-instituut (2017)
 3. Het Grote Uitgaansonderzoek 2016, Trimbos-instituut (2016)
 4. Antenne 2011, Bonger Instituut (2011)
 5. Antenne 2016 Bonger Instituut (2017)
 6. Antenne 2015, Bonger Instituut (2016)
 7. Antenne 2014, Bonger Instituut (2015)
 8. Antenne 2012, Bonger Instituut (2013)
 9. Antenne 2017, Bonger Instituut (2018)
 10. Antenne Gooi en Vechtstreek 2017, Bonger Instituut (2018)
 11. Antenne Gooi en Vechtstreek 2018, Bonger Instituut (2019)

 

Versie: mei 2020