Wat zegt de wet over gokkasten?

De belangrijkste bepalingen voor gokkasten liggen vast in:

De belangrijkste regels gaan over:

  1. Leeftijdsgrens
  2. Plekken waar gegokt mag worden
  3. Technische eisen die aan een gokkast gesteld worden
  4. Vergunningen

Leeftijdsgrens

Om te kunnen spelen op gokkasten moet een speler 18 jaar zijn. Dit geldt voor cafés, gokhallen en casino’s. Voor gokhallen en casino’s geldt bovendien dat jongeren onder de 18 jaar niet aanwezig mogen zijn. Sommige gokhallen hebben uit eigen beweging de leeftijd op 21 jaar gezet. Wordt er toch onder de 18 jaar gespeeld dan is degene die de kast exploiteert strafbaar.

Plekken waar gegokt kan worden

Gokkasten mogen alleen staan in hoogdrempelige horeca, speelhallen en Casino’s. Onder hoogdrempelig wordt verstaan dat een zaak een Drank- en Horecavergunning moet hebben en dat de activiteiten zich vooral moeten richten op personen van 18 jaar en ouder. In de praktijk gaat het hierbij om cafés en restaurants.

Gokkasten zijn dus niet toegestaan in cafetaria’s, jeugdclubs, bowlingbanen en sportkantines. Voor het beginnen van een gokhal is ook toestemming van de gemeente nodig.

Gokken op internet
Ook op internet is het mogelijk om op gokkasten te spelen. Diverse sites bieden dit aan. Deze sites opereren vanuit het buitenland en kunnen illegaal zijn. De wettelijke eisen die hieronder besproken worden, hoeven voor deze gokkasten dus niet te gelden. Mensen die online en legaal willen gokken, kunnen dit per 1 oktober 2021, doen. Via de kansspelwijzer van de Kansspelautoriteit kunnen deelnemers zien welke gokbedrijven een vergunning hebben. Hierdoor wordt er een veilige omgeving gecreëerd.

Aan gokken zitten echter altijd risico’s verbonden. Als speler blijf je hier zelf verantwoordelijk voor.

Technische eisen die aan een gokkast gesteld worden

Een gokkast moet voldoen aan allerlei eisen.

Voordat een gokkast opgesteld wordt, wordt door het Nederlands Meetinstituut (NMi Certin) hierop gekeurd. Voldoet hij dan wordt de kast voorzien van een merkteken. Voldoet hij niet dan wordt hij afgekeurd en mag hij niet gebruikt worden.

Er zijn verschillen tussen gokkasten in cafés, in gokhallen en in Holland Casino. In cafés staan sinds 2002 de zogenaamde Nijpelskasten opgesteld. Deze kasten voldoen aan een aantal eisen waardoor de risico’s van gokverslaving beperkt worden. De kasten in speelhallen hoeven aan een aantal van deze eisen niet te voldoen. Bovendien staan daar de zogenaamde meerspelers.

Hieronder staan de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de drie soorten gokkasten:

Eisen gesteld aan gokkasten in Cafés/restaurant Gokhallen Casino’s
Toevalskarakter Moet zich gedragen volgens toeval Moet zich gedragen volgens toeval Moet zich gedragen volgens toeval
Speltijd (tijd tussen spel 1 en spel 2, ofwel tijd tussen zet en uitkomst) Gemiddeld 4, ten minste 3,5 seconden Tenminste 3 seconden Tenminste 3 seconden
Uitkeringspercentage 60% – in de praktijk 83% 60% – in de praktijk 83% 80% – in de praktijk 93%
Gemiddeld uurverlies Niet groter dan €40 Niet groter dan €40 Niet vastgelegd
Inzet €0,20 €0,20 €0,01 tot €150
Maximale prijs 200 keer de inzet, ofwel 40 euro 200 keer de inzet, ofwel 40 euro Vele duizenden malen de inzet
Maximale verlies per spel 200 keer de inzet, ofwel 40 euro 200 keer de inzet, ofwel 40 euro 150 euro
Automatisch doorspelen Nee, ieder spel moet opnieuw gestart worden Ja Ja
Uitschakelen na hoofdprijs Ja, na uitkering van de hoofdprijs schakelt het apparaat zich 15 seconden uit Nee Ja
Spelinformatie systeem Ja Nee Nee
Meerspelers Nee Ja Ja
Jackpot (door het koppelen van gokkasten) Nee Ja, maximale prijs €2500 Ja, maximale prijs niet vastgelegd
Opschrift van de gokkast: ‘Voorkom gokverslaving, speel met mate.’ en ‘Spelen onder de 18 jaar is niet toegestaan.’ Ja Ja Nee

Vergunningen

Bij het plaatsen van een gokkast zijn twee partijen betrokken: de exploitant en de mede-exploitant. De exploitant is de eigenaar van een gokkast die een café- of een restauranthouder wil interesseren om een gokkast in zijn zaak te plaatsen. De mede-exploitant is de caféhouder of restauranthouder die een gokkast in zijn café wil. Beiden hebben voor het plaatsen van een gokkast een vergunning nodig; De exploitanteigenaar een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit, de mede-exploitant een aanwezigheidsvergunning van de gemeente.

De opbrengst van de gokkast wordt door beiden gedeeld. Wel is over de opbrengst van een gokkast BTW verschuldigd en moet over de uitgekeerde prijzen door de exploitant kansspelbelasting betaald worden. Hiermee zijn gokkasten de enige vorm van kansspelen waarbij de winst naar particulieren gaat.

Versie: december 2021