Hoe kan ik iemand laten opnemen?

Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, kan de rechter of burgemeester deze persoon gedwongen laten opnemen. Dit is een ingrijpende maatregel die om die reden alleen in uiterste gevallen wordt toegepast. Pas als alle andere mogelijkheden zijn geprobeerd en er duidelijk sprake is van een psychiatrische aandoening, kan de huisarts of huisartsenpost deze procedure in gang zetten.

Stabilisatie

Het doel van een gedwongen opname is het wegnemen van het acute gevaar. In het geval van een verslaving, betekent dit dat iemand gaat ontwennen in een kliniek. Dit noemen we een detoxopname. Vaak gaat het al snel weer beter met deze persoon, en is het acute gevaar geweken. In dat geval kan iemand de opname aanvechten en besluiten deze te stoppen. De verslaving is dan  echter nog niet genezen.

Motivatie

Een gedwongen opname is daarom vaak geen langetermijnoplossing. Een behandeling is alleen zinvol en effectief als de persoon zelf gemotiveerd is om iets aan zijn verslaving te doen. Als naaste kan dit erg frustrerend zijn en een gevoel van machteloosheid geven. Jellinek biedt daarom ook informatie en ondersteuning voor naasten van verslaafden. Ook als deze (nog) niet bij Jellinek in behandeling zijn.

Wat kunt u als naaste doen?

Is er sprake van een crisissituatie en wilt u iemand gedwongen laten opnemen?

Bij acuut gevaar voor uzelf of een ander

Bel 112 (politie/ambulance). Politie en ambulance kunnen indien nodig de crisisdienst inschakelen.

Is er geen sprake van acuut gevaar?

  • Probeer het gesprek aan te gaan en motiveer degene die hulp nodig heeft om hulp te zoeken.
  • Tijdens kantooruren (8.30-17.00) kunt u voor overleg contact opnemen met de Jellinek op 088 505 1220. Vermeld dat het om een crisis gaat.
  • Zoek contact met de huisarts van degene waar het om gaat.
  • Is de huisarts of diens vervanger niet bekend/niet bereikbaar? Neem dan contact op met de huisartsenpost, de spoedeisende eerste hulp van een algemeen ziekenhuis, of de politie (indien de veiligheid van uzelf of anderen in gevaar is).

Heeft u behoefte aan meer hulp of ondersteuning?

Bekijk hier ons aanbod voor naasten.