Truffels & paddo’s en de wet

Paddo’s

Volgens de Opiumwet zijn de stoffen psilocine en psilocybine harddrugs. Ze staan op lijst I van de Opiumwet. Paddenstoelen die psilocine of psilocybine bevatten staan op lijst II van de Opiumwet. Ook preparaten waarin deze stoffen zitten vallen onder de Opiumwet. Bezit, productie, handel, in- en uitvoer van paddo’s zijn strafbaar. Bij een gebruikershoeveelheid paddo’s zal de politie niet optreden. Wel kan de politie de paddo’s in beslag nemen.

Lange tijd was verkoop van paddo’s in smartshops toegestaan. Als eerste werd verkoop van gedroogde paddo’s verboden. Vers mocht toen wel. Per 1 december 2008 echter, is ook de verkoop van verse paddenstoelen verboden. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten die zich hadden voor gedaan. Er werd in de media aangegeven dat het ging om incidenten met paddo’s. Dat is echter niet bevestigd. In ieder geval bij 1 van de incidenten bleek achteraf dat het niet om paddo’s ging. Toch was dit genoeg voor de minister om de paddo’s te verbieden.

Truffels

Verkoop van verse sclerotia (truffels) is niet verboden. Deze zijn in smartshops te koop. Ook kweeksets van paddo’s zijn niet verboden. Gedroogde truffels zijn wel weer verboden.

 

Versie: januari 2021