Wat houdt opname bij JellinekMinnesota in?

– Volledige abstinentie.
– Klinische/groepsbehandeling dus 24/7 in een groep.
– Gedeelde slaapkamers (2 persoons kamers; dames en heren gescheiden)
– Tijdens opname ook deelname aan zelfhulpgroepen
– Tijdens opname ook deelname aan sportactiviteiten
– 8 weken verblijf

 

Versie: oktober 2015