Wat is de visie van Jellinek op behandeling?

Verslaving is een behandelbare aandoening. De Jellinek hanteert bij haar behandeling onder andere de volgende uitgangspunten:

  • Aantoonbaar effectief. De aangeboden behandeling moet aantoonbaar effectief zijn.
  • Stepped care. De aangeboden behandeling moet afgestemd zijn op de ernst van de problematiek. Waar mogelijk wordt begonnen met lichte interventies. Licht als het kan zwaar als het moet.
  • Continue verbetering. De resultaten van de behandeling moeten voortdurend gemeten worden zodat de de behandeling waar mogelijk verbeterd kan worden.
  • Middelenonafhankelijk. De behandeling is middel- onafhankelijk. De vraag hoelang iemand verslaafd is en hoe ernstig de verslaving is, is belangrijker dan het middel waaraan.
  • Volledig behandelaanbod. Ons behandelaanbod varieert van online zelfhup en online behandeling tot een intensieve dagbehandeling of opname. De meeste behandelingen vinden overdag plaats. In groepen of individueel.
  • Cognitieve Gedragstherapie. Binnen een groot deel van onze behandelingen werken we met cognitieve gedragstherapie. Behandeling volgens het  twaalf stappen plan van Minnesota is ook mogelijk
  • Medische hulp. Waar nodig bieden onze verslavingsartsen medische hulp en ondersteuning.
  • Ook voor partner en familie. De omgeving van iemand met een verslavingsprobleem kan het soms moeilijk hebben. Ook de partner en de familie kunnen daarom advies, behandeling en ondersteuning krijgen.

 

Versie: april 2017