Zijn poppers verslavend?

Geestelijke afhankelijkheid: ja.
Van poppers kun je geestelijk afhankelijk worden. Bijvoorbeeld als je denkt alleen met poppers seks te kunnen hebben. Dit komt niet veel voor.

Gewenning/tolerantie: ja.
Poppers wennen erg snel. Je hebt dan meer nodig om het effect te merken. De risico’s nemen dan toe.

Ontwenningsverschijnselen: nee.

 

 

Versie: oktober 2020