array ( '_ga' => 'GA1.2.1918562099.1441112232', 'cIDOOcYrQVEJwA=' => 'giv4dNnhmAE=', '__utma' => '244824350.1918562099.1441112232.1441113082.1441113082.1', '__utmb' => '244824350.7.10.1441113082', '__utmz' => '244824350.1441113082.1.1.utmcsr=jellinek.nl|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/test-uw-kennis-of-gebruik/test-uw-kennis/alcohol-moeilijk/', '__utmt' => '1', '_gat' => '1', '__utmc' => '244824350', 'PHPSESSID' => 'lkacdu74o1sklnovkuujdij4q3', 'woocommerce_recently_viewed' => '28483|28490|28568|28541|28538|28540|28507|28537|28535|28536', )

Vraag & Antwoord

Hoeveel mensen zijn verslaafd aan alcohol en hoeveel komen hiervoor in behandeling?

In Nederland drinken 11,6 miljoen mensen. Er zijn 1.8 miljoen zware drinkers waarvan ruim 78.400 mensen afhankelijk zijn van alcohol. Hieronder een tabel met het aantal mensen dat zwaar drinkt, het aantal verslaafden en het aantal dat in behandeling is.

 

Zware Drinkers

Het CBS maakt bij zware drinkers een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Een man is een zware drinker als hij minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt. Een vrouw is een zware drinker als zij minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op 1 dag drinkt. Volgens het CBS is in 2013 12,4% van de bevolking van 12 jaar en ouder een zware drinker (1). Dat komt neer op ongeveer 1,8 miljoen mensen.

 

Probleemdrinkers

Een probleemdrinker is iemand die zwaar drinkt (1 keer per week 6 glazen of meer of 21 dagen per maand 4 of 5 glazen drinken) en als gevolg van dat drinken problemen ondervindt. De Universiteit van Maastricht heeft in 2003 onderzocht hoeveel probleemdrinkers er zijn. 10% van de bevolking van 16 tot 69 is probleemdrinker ofwel 1,1 miljoen mensen (2).

 

Alcohol misbruikers

Misbruik van alcohol staat beschreven in de DSM V (een internationaal handboek voor de Psychiatrie waarin alle psychische stoornissen beschreven zijn). Van alcoholmisbruik is sprake als je het afgelopen jaar tenminste één van de volgende verschijnselen hebt gehad:

In 2007-2009 is vastgesteld hoeveel mensen voldeden aan de criteria voor misbruik (toen nog met de DSM IV). Van de bevolking tussen 18 en 64 jaar misbruikt 3.7% alcohol. Dit zijn 395.000 mensen (3). Bij mannen bedraagt het percentage 5.6% bij vrouwen 1.8%.

 

Alcohol verslaafden

Afhankelijkheid van alcohol staat ook beschreven in de DSM V. Van verslaving of afhankelijkheid is sprake als je het afgelopen tenminste drie van onderstaande verschijnselen hebt gehad:

In 2007-2009 is vastgesteld hoeveel mensen voldeden aan de criteria voor afhankelijkheid (toen nog met de DSM-IV). Van de bevolking tussen 18 en 64 is 0.7% afhankelijk van alcohol. Dit zijn 82.400 mensen (3). Bij mannen bedraagt het percentage 1%, bij vrouwen 0,5%.

 

Aantal in behandeling

In 2013 waren 30.345 mensen in behandeling voor alcohol. 73% van hen was man en 275% vrouw (4). De Stichting IVZ houdt voor heel Nederland bij hoeveel mensen zich bij de verslavingszorg aanmelden.

Bronnen

  1. Centraal Buro Statistiek, 2013
  2. De prevalentie van probleemdrinken in Nederland, Universiteit Maastricht, 2005
  3. Nemisis 2- 2007-2009. Trimbos Instituut.
  4. Kerncijfers 2013, IVZ (2013)

 

Versie 17-12-2014

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Alcohol- en drugsinformatie
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur