Zijn er manieren om de risico’s voor de longen te beperken?

Schadeloos roken bestaat niet. Bij het roken komen verbrandingsproducten vrij die erg slecht zijn voor de longen en gezondheid. Roken van wiet (cannabis) is, wat betreft teer, nog slechter dan het roken van tabak. Je kunt het risico van roken (een klein beetje) verminderen door:

  • de ingeademde rook niet vast te houden en snel weer uit te ademen;
  • bij roken van cannabis niet te combineren met tabak;
  • een e-sigaret/vape (tabak) of vaporizer (cannabis) te gebruiken.

De laatste optie, gebruik van een vaporizer, is het meest effectief. Daarover lees je verderop op deze pagina meer.

Als je ervaren bent en weet bij welke hoeveelheid de effecten optreden zou het gebruik van een wietsoort met een hoog THC-gehalte mogelijk kunnen helpen om de schadelijke effecten van het roken tegen te gaan. Je hoeft dan minder te roken.

THC is niet schadelijk voor de longen, teer wel. Om de risico’s van blowen zoveel mogelijk te beperken zou je schadelijke stoffen zoals teer en koolmonoxide uit de rook moeten kunnen filteren.

Probleem is dat filters (zoals het water in een waterpijp en sigarettenfilters) niet alleen een gedeelte van de teer tegenhouden, maar ook een gedeelte van de THC. Gevolg daarvan is dat mensen weer meer gaan roken, waardoor het verminderde risico voor de longen weer te niet wordt gedaan.

Theoretisch zijn er een aantal manieren waarop je het inademen van schadelijke stoffen enigszins zou kunnen beperken. Of dit werkelijk werkt, dat wil zeggen of het de kans op schadelijke effecten ook maar iets verkleint, is nooit onderzocht. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

De rook niet vasthouden

Door het diep inhaleren en het lang vasthouden van de rook wordt 1,5 maal meer teer afgezet in de longen dan normaal (1). Diep inhaleren en lang vasthouden heeft geen enkel effect op de uiteindelijke high. THC wordt binnen 2 tot 3 seconden voor 95% via de longen in het bloed opgenomen, diep inhaleren en lang vasthouden is helemaal niet nodig om een maximale high te bereiken. Het is wel extra schadelijk.

Wat je beter kunt doen is normaal inhaleren, net zoals bij een sigaret. Er zijn mensen die denken dat je meer stoned wordt als je de rook diep inhaleert en je deze lang vasthoudt. Dit is dus niet waar.

Niet combineren met tabak

Als je hasj of wiet puur rookt krijg je THC, teer en koolmonoxide binnen, maar in ieder geval geen nicotine. Dit lijkt winst.

Vaporizer

De beste methode lijkt het gebruiken van een zogenaamde ‘vaporizer’ of kruidenverdamper. Bij een vaporizer wordt de hasj of wiet niet verbrand maar verhit. Ook hoeft hierbij geen tabak te worden gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat bij de juiste temperatuur-afstelling van een vaporizer geen teer en koolmonoxide vrijkomt. Verkeerd (te hoog) afstellen van de temperatuur kan tot gevolg hebben dat er toch nog teer en koolmonoxide vrijkomt, al blijft het minder dan bij verbranding van cannabis. Lees meer over vaporizers op: wat is een vaporizer en hoe werkt het?

Hoog THC-gehalte

Wiet met een hoog THC-gehalte kan een extra risico vormen voor verslaving. Helemaal zeker is dit niet. Een hoog THC -gehalte kan mogelijk wel een positief effect hebben op de teerneerslag in de longen. Uit een onderzoek blijkt dat bij verbranding van wiet met een hoog THC-gehalte minder teer ontstaat (2). Ook blijkt dat sterke wiet gebruikers minder roken (3). Ze nemen kleine en kortere trekjes. Ander onderzoek sprak dit echter weer tegen (2). Door het mindere roken zou de schade misschien iets afnemen.

Voor meer informatie over de schade aan je longen door blowen zie de volgende pagina: Waarom zijn hasj en wiet schadelijk voor de longen?

 

Bronnen

(1) Tashkin DP e.a. (1990) Effects of habitual use of marijuana and/ or cocaine on the lung. In± Research findings on smoking of abused substances, NIDA Research Monograph #99,DHHS Publication No. (ADM) 90-1960. Washington D.C.(2) Effects of varying potency on deposition of tar and THC in the lung during smoking. Pharm Biochem Behav 58: 1145-50, Matthias P.
(3) Effects of THC content on mrijuana smoking behaviour, Phar Biochem Behav 34: 173-9, Heishman S.
(4) www.interscience.wiley .com, A. Hazekamp e.a. 2005.

 

Versie: oktober 2020