Kan ik als familie of naaste ook contact hebben met de behandelaar?

Als iemand uit je omgeving, familie, vriend(in) of partner is opgenomen bij Jellinek, dan kan er bij jezelf behoefte zijn om contact op te nemen met de behandelaar die betrokken is bij de behandeling.

We moedigen de betrokkenheid van naasten bij de behandeling aan. Echter in verband met privacy kan dit contact alleen verlopen via de cliënt die in behandeling is. Je kunt aan hem of haar meedelen, dat je graag betrokken wilt worden bij de behandeling, zodat je ook de behandeling kunt ondersteunen. Met toestemming van de cliënt kun je dan meekomen naar een gesprek.

Buiten een cliënt om kun je helaas geen contact zoeken met de behandelaar. Jellinek mag en zal nooit mededelingen doen over een cliënt. Ook niet over of iemand in behandeling is.

Als iemand is opgenomen, dan kun je natuurlijk wel altijd tijdens de bezoekuren op bezoek komen op de locatie waar de cliënt is opgenomen.

Je kunt wel zelf advies en hulp krijgen bij het omgaan met iemand die verslaafd is. Jellinek heeft een divers aanbod voor naasten van een verslaafde, om jezelf staande te houden en effectieve steun te bieden aan een verslaafd familielid, partner of bekende.

 

Versie: oktober 2017