Hoe werkt de opname, het effect en de afbraak van cannabis?

Zie voor dit onderwerp ook de animaties drugs in de hersenen en drugs in het lichaam.

Opname van cannabis

THC lost op in de rook en komt in de longblaasjes terecht. Via de longblaasjes wordt het in het bloed opgenomen. Van de longen gaat het bloed met THC naar het hart. Het hart pompt het bloed met THC vervolgens naar de rest van het lichaam en naar alle organen, onder andere naar de hersenen, lever en de nieren. De hersenen zorgen voor de effecten. De lever en nieren voor de afbraak en de uitscheiding.

Een deel van de THC wordt ook opgeslagen in het vetweefsel. Vanuit het vetweefsel wordt het weer heel langzaam afgegeven aan het bloed. Dat gebeurt in heel kleine hoeveelheden. Een gebruiker merkt daar niets van. Door die langzame afgifte uit het vetweefsel is hasj of wiet nog wel tot bijna een maand aantoonbaar in het lichaam.

Effecten van cannabis

Een deel van het THC-rijke bloed bereikt de hersenen. In de hersenen beïnvloedt THC de manier waarop zenuwen signalen aan elkaar doorgeven.

In de hersenen bevinden zich stoffen, die een rol spelen bij de overdracht van signalen. Deze overdrachtsstoffen worden ook wel neurotransmitters genoemd. Doordat overdrachtsstoffen zich kunnen binden aan de receptoren (ontvangers) van andere zenuwen, kunnen signalen in de hersenen overgedragen worden. Afhankelijk van het hersengedeelte waar dat gebeurt, veranderen dan bepaalde functies.

ANANDAMIDE

Enige jaren geleden is een overdrachtstof ontdekt, die van nature in de hersenen voorkomt en waarvan de effecten veel lijken op die van cannabis. Deze stof heet anandamide. Als cannabis de hersenen bereikt, imiteert het de werking van anandamide. In bepaalde gebieden van de hersenen zitten veel receptoren (CB-receptoren) waaraan anandamide en dus ook cannabis zich kan binden.

Gebieden in de  hersenen met veel anadamide receptoren zijn o.a.:

  • hypothalamus (reguleert de eetlust, voor meer informatie zie: Hoe komt het dat je een vreetkick krijgt van blowen? en Val je van blowen af?)
  • hippocampus (geheugen)
  • amygdala (emotie en angst)
  • cerebellum (spiercoordinatie)
  • basale ganglia (controle en plannen van beweging)
  • neocortex (cognitieve functies, integratie van zintuiglijke input)
  • beloningscentrum (ontstaan van lekkere gevoelens)

Op deze hersengebieden zal cannabis dus invloed uitoefenen. Een bekend effect van cannabis is bijvoorbeeld dat je dingen die net gebeurd zijn niet onthoudt. Zo weet je soms halverwege een zin niet meer wat je wilde gaan zeggen. De hippocampus is een plek die van groot belang is voor het geheugen. Binding van THC aan de anandamide receptoren verstoort de geheugenfunctie. Het wordt dan lastig recente gebeurtenissen te onthouden.

Sommige wetenschappers beschouwen de werking van anandamide als de noodrem van het brein die als functie heeft de zenuwcellen te beschermen tegen stress.

Afbraak van cannabis

Een deel van het THC-rijke bloed komt ook aan in de lever. In de lever wordt de THC afgebroken door enzymen. THC wordt omgezet in de lever door de iso-enzymen CYP2C9 en CYP3A4 van het cytochroom P450 systeem, tot 11-hydroxy-THC (11-OH-THC). Deze metaboliet is biologisch actief. Het is waarschijnlijk dat deze verbinding bijdraagt aan de effecten van cannabis. Vervolgens wordt 11-OH-THC omgezet tot 9-carboxy-THC (THC-COOH), dat biologisch inactief is. Tevens worden er vele andere, inactieve, metabolieten gevormd.1

Na opname wordt THC opgeslagen in het vetweefsel. Vanuit het vetweefsel wordt het weer heel langzaam afgegeven aan het bloed. Dit gebeurt in zulke kleine hoeveelheden dat je de effecten niet voelt. De lever breekt de THC af. De afbraak producten worden via de nieren door de urine afgescheiden. Bij eenmalig gebruik kan cannabis tot 5 dagen in de urine gevonden worden. Bij regelmatig gebruik kan het 3 weken duren.

Uitscheiding van cannabis

Een deel komt ook aan in de nieren. De nieren filteren de afbraakstoffen uit het bloed, waarna ze door de urine uitgescheiden worden. Als er wordt getest op wiet, wordt er niet op THC getest maar op één van de afbraakstoffen. Metabolieten van THC kunnen tot enkele weken en in enkele gevallen tot na een maand na het laatste gebruik van cannabis in de urine worden aangetoond.

 

Bron:

  1. cannabisbureau.nl

 

Versie: december 2015