Zijn bezoekers van clubs en discotheken meer cocaïne gaan gebruiken?

In de loop van de tijd zijn bezoekers van clubs- en discotheken minder cocaïne gaan gebruiken. In Amsterdam worden om de 4 jaar uitgaanders van clubs ondervraagd. De leeftijd van de clubbezoekers lang in deze periode tussen de 23 jaar (1995) en 28 jaar (2003). In 2017 was de gemiddelde leeftijd 26 jaar.

Hieronder een tabel met het gebruik in de afgelopen maand en afgelopen nacht. Dit zijn antwoorden op de vragen: ‘heb je de afgelopen maand cocaïne gebruikt?’ en ‘heb je de afgelopen nacht cocaïne gebruikt?’.

 

Bron: Antenne 2017, Bonger Instituut (2018)

Tot 1998 is het gebruik gestegen. Daarna trad een scherpe daling in. Vanaf 2003 is het aantal gebruikers stabiel gebleven.

In 2013 was de methode van onderzoek wat gewijzigd. Dat jaar werden naast de uitgaanders in clubs ook ravebezoekers ondervraagd. Voor de grafiek zijn alleen de clubbezoekers meegerekend. Tel je beide groepen bij elkaar op dan heeft 19,4% de afgelopen maand cocaïne gebruikt.

In 2017 zijn in plaats van ravebezoekers festivalbezoekers ondervraagd. In 2017 zien we dat het gebruik van rave/festivalbezoekers naar de clubbezoekers is verschoven. Tellen we club- en festivalbezoekers bij elkaar, dan is het cijfer lager en heeft 25,7% de afgelopen maand gebruikt.

 

Versie: augustus 2018