Hoe kun je ontwennen van slaap- en kalmeringsmiddelen?

Als je lange(re) tijd gebruikt hebt kun je het beste stoppen in overleg met de huisarts. Stoppen kan op verschillende manieren. Als gestopt wordt moet men rekening houden met onthoudingsverschijnselen. Ook kan de oorspronkelijke klacht weer heviger terugkomen.

Stoppen kan op verschillende manieren

  • Overschakelen naar een middel met lange werkingsduur gevolgd door een geleidelijke afbouw.
  • Geleidelijke afbouw waarbij na iedere dosisverlaging gewacht wordt tot de onthoudingsverschijnselen verdwenen zijn.
  • Geleidelijke afbouw met aanvullende behandelingen.
  • Ontgifting in een kliniek.

Overschakelen naar middel met langere werkingsduur

Bij deze methode krijgt de gebruiker een benzodiazepine voorgeschreven met een langere werkingsduur. Men is dan de hele dag in dezelfde mate onder invloed. Vervolgens wordt er geleidelijk afgebouwd. Bijvoorbeeld elke week met 25% en de laatste weken met een lager percentage. Klachten zullen voorkomen maar als je goed uitgelegd krijgt waar ze vandaan komen valt het vaak makkelijker te dragen.

Geleidelijke afbouw waarbij na iedere dosisverlaging gewacht wordt tot de onthoudingsverschijnselen verdwenen zijn

Bij deze methode is het afbouwschema lang. Soms langer dan een jaar. De dosis wordt verlaagd. Hierna wacht men tot alle onthoudingsverschijnselen verdwenen zijn. Vervolgens wordt de dosis verder verlaagd. Voordeel van deze methode is, dat er weinig klachten zullen optreden. Nadeel is dat deze methode erg lang duurt.

Afbouw met aanvullende behandeling

Hierbij bouwt men af en geeft men een aanvullende behandeling met andere medicijnen (bijvoorbeeld anti-depressiva) of met gedragstherapie.

Ontgifting in een kliniek

Zware gebruikers kunnen worden opgenomen in een ontgiftigingskliniek (detoxificatiecentrum).

Voorbereiding

Belangrijk is dat mensen die willen stoppen zich hierop goed voorbereiden. Ondanks de geleidelijke dosis vermindering zullen er onthoudingsverschijnselen optreden. Ook kunnen de oorspronkelijke klachten weer terugkeren. Als je dit van tevoren goed realiseert, accepteert en bereid bent om door de zure appel heen te bijten, dan zal het herstel sneller gaan. Stop nooit voor een spannende of emotionele gebeurtenis. Wacht dan liever tot er meer rust is.

Terugval

Soms zal het niet lukken om in een keer te stoppen en val je weer terug. Geef dan niet op en ga na hoe het kwam. Spreek met jezelf af hoe je de volgende keer bij een zelfde situatie op een andere manier kunt reageren bijvoorbeeld door het doen van een ontspanningsoefening.

 

Bron:

Noorlander, E. Misbruik van en verslaving aan medicatie. In: Drugs en Alcohol. Gebruik, misbruik en verslaving. Houten 2008.

 

Versie: december 2019