Wat is het verschil tussen een dwangneurose en een verslaving?

Een dwangneurose is een psychiatrische diagnose, die valt onder de obsessief-compulsieve stoornis (OCD). Mensen met een obsessief-compulsieve stoornis hebben last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Ze moeten een bepaalde handeling (van zichzelf) meerdere malen herhalen. Ze zien zelf ook wel in dat dit vreemd gedrag is, maar kunnen er vaak niet mee stoppen. Een voorbeeld hiervan is het compulsief controleren of de gaskraan wel uitgedraaid is.

Een verslaving is het meerdere malen toedienen van een genotsmiddel of prikkel. Mensen gaan er mee door, ook al verliezen ze hun baan, vriendschappen en lichamelijke gezondheid. Een verslaving kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een stoornis in de impulscontrole, een depressie of bepaalde karaktereigenschappen die iemand gemakkelijker verslaafd maken. Daarnaast spelen omgevingsfactoren een rol, zoals tegenslagen in het leven.

Mensen met een dwangneurose kunnen ook verslaafd raken (bijvoorbeeld aan alcohol om hun dwangneurotische symptomen tegen te gaan). Alcohol geeft dan een tijdelijke demping van dwanghandelingen en -gedachten. Maar wanneer de alcohol is uitgewerkt komen symptomen in al hun hevigheid weer terug. Alcohol of andere drugs bieden dus geen oplossing.

Lees ook Alles over dwangneurose op de website Mens en gezondheid.

 

Versie: juni 2020