Wordt mijn naaste ook betrokken in mijn herstel?

Ja, wij vinden het belangrijk dat naasten betrokken worden bij de behandeling. De informatie die naasten aan ons geven is belangrijk om een completer beeld te krijgen van de problemen. Er worden familiegesprekken gevoerd en er wordt 1x per 6 weken speciaal voor naasten een online familieavond georganiseerd. Daarin wordt aan de naaste informatie gegeven over de behandeling, worden handvatten meegegeven hoe om te gaan met verslaving en zal de arts uitleggen hoe het medisch in elkaar steekt.

Zie op deze pagina de actuele datums voor de familieavonden.

 

Versie: maart 2023