Is het aantal mensen dat hulp zoekt voor cannabisgebruik gestegen?

De hulpvraag voor cannabis is van 2006 tot 2011 flink toegenomen (1). Daarna is het aantal hulpzoekenden iets gedaald. De afgelopen jaren schommelt het aantal hulpzoekenden rond de 9.000 per jaar (2). In 2022 waren dit er 9.024. Niet alle verslavingszorginstellingen leveren hier gegevens over aan, dus mogelijk zijn de daadwerkelijke aantallen hoger. De gemiddelde leeftijd van hulpzoekenden  is 32 jaar. 76% van hen is man en 24% is vrouw. Na alcohol is cannabis de meest voorkomende problematiek in de verslavingszorg.

Hieronder een grafiek met het aantal mensen in behandeling van 2005 tot en met 2016:

Bron: Stichting Informatie Voorziening Verslavingszorg (1)

Het aantal mensen in behandeling is gestegen van 6155 in 2006 tot 11.246 mensen in 2011. Daarna is het licht gedaald in 2012, in 2013 en 2014 weer gestegen, en in 2015 weer gedaald tot 10.816.

Hieronder een grafiek met het aantal mensen in behandeling per leeftijdscategorie van 2005 tot en met 2016:

Bron: Stichting Informatie Voorziening Verslavingszorg (1)

Van de mensen onder de 25 jaar die in behandeling zijn, was veruit het grootste deel in behandeling voor cannabis. Tot 2010 is dit aandeel het snelst gestegen. De afgelopen jaren is het aandeel van jongeren weer enigszins afgenomen.

Bron

  1. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)
  2. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)

 

Versie: mei 2023