Is het aantal mensen dat hulp zoekt voor cannabisgebruik gestegen?

De hulpvraag voor cannabis is de laatste 10 jaar 1,7 keer zo groot geworden. De gemiddelde leeftijd van de mensen die in 2015 in behandeling kwamen is 30 jaar. 79% van hen is man en 21% is vrouw.

Bron: Stichting Informatie Voorziening Verslavingszorg (1)

Het aantal mensen in behandeling is gestegen van 6155 in 2006 tot 11.246 mensen in 2011. Daarna is het licht gedaald in 2012, in 2013 en 2014 weer gestegen, en in 2015 weer gedaald tot 10.816. Na alcohol is cannabis de meest voorkomende problematiek in de verslavingszorg.

Hieronder een grafiek met het aantal mensen in behandeling per leeftijdscategorie:

Bron: Stichting Informatie Voorziening Verslavingszorg (1)

Van de mensen onder de 25 jaar die in behandeling zijn, is veruit het grootste deel in behandeling voor cannabis. Tot 2010 is dit aandeel het snelst gestegen. Sindsdien is het min of meer stabiel gebleven. Dit laatste geldt ook voor de groep van 25 tot 39-jarigen.

Bron

  1. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

 

Versie: november 2016