Waarom moet ik bloed laten prikken en een longfoto laten maken? En waar moet ik dat doen?

Om u zo goed mogelijk advies te geven over een behandeling, is controle van uw lichamelijke gezondheid bij de verslavingsarts noodzakelijk. Daarom maakt een consult bij de verslavingsarts onderdeel uit van de intake. Daarin worden vragen gesteld over uw lichamelijke gesteldheid en uw medische voorgeschiedenis. Samen met de informatie uit het bloedonderzoek en een longfoto krijgen we zo een goed beeld van uw gezondheid. Als u beide onderzoeken tenminste vijf werkdagen voor de intake laat verrichten zijn de uitslagen bekend als u voor het eerst bij ons komt.

Als bijlage bij de uitnodigingsbrief heeft u twee formulieren gekregen. Met het formulier “Aanvraagformulier Laboratoriumonderzoek” kunt u bij een ATAL-vestiging in uw buurt (zie formulier, of internet www.atal-mdc.nl) bloed laten prikken. Met het “Aanvraagformulier Longfoto” kunt u bij de GGD een longfoto laten maken.

Als het niet lukt deze onderzoeken tijdig te laten uitvoeren, dan zal de uitslag op een later tijdstip met u besproken worden.

 

Versie: januari 2016