Kan de alcoholindustrie leven van de matige drinker?

Als alle drinkers op een matige en verantwoorde manier zouden drinken zou de alcoholindustrie de helft van haar omzet verliezen. Baumberg toonde aan dat in Engeland de verkoop van alcohol met de helft zou inzakken als iedereen zich zou houden aan de richtlijnen voor verantwoord alcoholgebruik (1).

De alcoholindustrie is dus in hoge mate afhankelijk van de grootgebruikers en de verslaafde drinkers. De alcoholindustrie doet er alles aan om dat beeld te voorkomen en legt er de nadruk op dat er slechts een kleine groep mensen bestaat die niet met het middel kan omgaan. Maar de werkelijkheid is dat 30% van de mensen 80% van alle alcohol opdrinkt (2). Bepaald geen kleine groep dus.

Maatregelen

Daardoor wordt duidelijk waarom de alcohol industrie altijd een fel tegenstander is van maatregelen op het gebied van alcoholpreventie zoals prijsverhoging of beperking van verkooppunten. 

Accijnsverhoging

Accijnsverhogingen raken de matige drinkers nauwelijks maar degene die veel drinken wel. De accijns op een glas bier is € 0,09. Iemand die twee glazen drinkt zal van een accijnsverhoging niet veel merken maar iemand die veel drinkt voelt dat wel in zijn portemonnee. Omdat de veeldrinkers een grote groep vormen heeft een prijsverhoging meteen gevolgen voor de omzet.

Bronnen

  1. Baumberg, B. How will Alcohol sale in the UK be affected if drinkers follow governement guidelines. Alcohol and Alcoholism, 2009.
  2. Sheron, N. Presented at STAP conference, september 2010 

 

Versie: juni 2020