Wat zijn de effecten van 4-FA of 4-FMP?

Wat voor effect een middel heeft, heeft met een aantal factoren te maken. De drug (het middel zelf, de dosering en de manier van inname), de set (factoren in de persoon die het neemt, zoals geslacht, gewicht, geestelijke gesteldheid, et cetera) en de setting (factoren in de fysieke en sociale omgeving) bepalen samen de werking van een bepaald middel. Lees hier meer over bij: Wat zijn de effecten van drugs?

Wat iemand voelt van 4-FA hangt in eerste instantie af van de dosering. Om hierachter te komen kan 4-FA getest worden bij een testservice. Sinds het verbod op 4-FA in 2017 komt het regelmatig voor dat andere stoffen verkocht worden als 4-FA.

In wat voor stemming iemand is, maar ook hoe iemand zich voelt en de plek waar een middel gebruikt wordt, kunnen invloed hebben op het effect. Ook kunnen persoonlijke factoren een rol spelen. Ieder lichaam, ieder mens maar ook iedere situatie is per slot van rekening anders. Na het slikken van 4-FA duurt het zo’n 20 tot 60 minuten voordat de effecten optreden. Na 4 tot 8 uur is de 4-FA uitgewerkt, al rapporteren sommige gebruikers dat de na-effecten tot meer dan 12 uur kunnen duren.

Psychische effecten

 • Energiek, helder, fit en alert;
 • Lichte euforie, opgewekt en vrolijk;
 • Sterk gevoel van verbondenheid;
 • Intense beleving van aanraking en muziek;
 • Sterke behoefte aan contact, praten en intimiteit;
 • Bij hoge doseringen mogelijk verwardheid en angst.

Lichamelijke effecten

 • Verhoging hartslag/bloeddruk en lichaamstemperatuur;
 • Soms misselijkheid;
 • Verminderde eetlust;
 • Vergroting pupillen;
 • Gespannen spieren;
 • Stijve/gespannen kaken, knarsetanden;
 • Droge mond/dorstig gevoel;
 • Moeite met plassen;
 • Toename uithoudingsvermogen waardoor je uren kunt dansen;
 • Soms zweten, misselijkheid, braken, duizeligheid;
 • (Extreme) hoofdpijn;
 • Moeite met slapen.

‘Kater’

Veel mensen ervaren een verminderde gemoedstoestand in de dagen na gebruik. Ze voelen zich somber en leeg. Deze gevoelens kunnen soms wel een dag of vijf aanhouden. Bij een enkeling kunnen depressieve klachten weken duren.

Soms begint de dip meteen nadat de 4-FA is uitgewerkt (de ‘comedown’). Je kan nergens zin in hebben, geïrriteerd zijn, huilbuien krijgen, ongeconcentreerd zijn of geheugenstoornissen hebben. Wanneer je een hoge dosering hebt genomen kan er soms ook lange tijd niet geslapen worden. Door gebruikers wordt vooral gerapporteerd dat dit gebeurt wanneer zij 4-FA bijnemen, oftewel na de eerste dosis later op de dag/avond nog een tweede dosis nemen.

Onderschatting van de risico’s

In 2017 waren er een aantal ernstige gezondheidsincidenten door het gebruik van 4-FA.  De incidenten variëren van lichte klachten zoals hoofdpijn tot aan hersenbloedingen en problemen aan het hart. Er zijn tevens enkele gevallen bekend van mensen die zijn overleden na het gebruik van (vermoedelijk) 4-FA, maar nader onderzoek is nodig om hier uitsluitsel over te geven.

Een belangrijk gevaar bij het gebruik is dat de klachten die gebruikers ervaren in het begin vrij mild van aard zijn, in het bijzonder (lichte) hoofdpijn en een (lichte) verhoging van de bloeddruk. Klachten kunnen onverwacht omslaan in levensbedreigende situaties, zoals hersenbloeding. Gebruikers van 4-FA die klachten als hoofdpijn ervaren na het gebruik worden geadviseerd zich direct tot de EHBO-post van een evenement of de huisarts te wenden.

 

Versie: juli 2020