Beïnvloeden beta-carbolines (MAO inhibitors) de afbraak van psilocybine?

Beta-carbolines zitten in Banisteriopsis caapi. Dit is een plant die wordt gebruikt bij het maken van ayahuasca. Deze stoffen zijn zogenaamde MOA-inhibitors en remmen de werking van MAO (mono amine oxidase) enzymen. Deze MAO enzymen breken de werkzame stof in ayahuasca, DMT, normaal gesproken heel snel af. Echter door de toevoeging van beta-carbolines wordt de werking van dit enzym onderdrukt, waardoor DMT toch zijn werking kan hebben.

Er zitten soms ook beta-carbolines in psilocybine bevattende paddenstoelen en truffels. Sommige mensen denken dus dat deze stoffen ook van invloed moeten zijn op de werking van psilocybine. De omzetting van psilocybine naar psilocine gebeurt in de lever echter d.m.v. een niet nader bepaalde phosphorylase (een enzym dat een phosphor-groep vervangt door een alcohol-groep), niet door Monoamine Oxidase A (wat een amine-groep vervangt door een aldehyde-groep).

De aanwezigheid van beta-carbolines in paddo’s is dus niet van invloed zijn op de omzetting van psilocybine naar psilocine, maar wel op de afbraak van psilocine naar 4-hydroxyindol-3-yl-acetaldeyde. Hierdoor zou mogelijk het effect van psilocine langer aanhouden.

Echter, volgens een ander recent artikel (H.A. Geiger, M.G. Wurst, R.N. Daniels, ACS Chem. Neurosci., 2018, 9, 2438-2447), wordt beschreven dat het merendeel (~80%) van de psilocine wordt afgebroken door enzymen in de dunne darm en lever, die psilocine omzetten in psylocine-O-gluruonide, waarna het wordt uitgescheiden in de darm. De overige 20% wordt afgebroken op een manier die lijkt op monoamine oxidase, maar niet precies hetzelfde is. Het is niet duidelijk of dit proces wordt gekatalyseerd door MOA-A. Dus het is nog maar de vraag of de aanwezigheid van beta-carbolines iets doet met het metabolisme van psilocine in vivo.

 

Versie: april 2020