Risico’s van poppers verminderen

Bij sporadisch en beperkt gebruik door gezonde personen zijn de risico’s klein. Bij langdurig en regelmatig gebruik zijn er wel risico’s, vooral voor de lichamelijke gezondheid.

De risico’s kunnen beperkt worden als gebruikers:

  • Een klein beetje inhaleren in plaats van veel in een keer.
  • Voorzichtig zijn met inhaleren. Poppers zijn irriterend en bijtend voor de huid en moeten dus niet in aanraking komen met de huid, ogen, (neus)slijmvliezen of vingers. Als het op je vingers terechtkomt kun je het weer overbrengen op andere slijmvliezen.
  • Niet gebruiken als je de neiging hebt snel flauw te vallen.
  • Oppassen met brandende sigaretten en aanstekers omdat poppers brandbaar zijn.
  • Poppers nooit gebruiken in combinatie met erectiemiddelen als Viagra. Een zeer sterke verlaging van de bloeddruk kan het gevolg zijn.
  • Heb je hart- of vaatproblemen neem dan geen poppers. De plotselinge veranderingen in de bloeddruk door poppers kunnen gevaarlijk zijn.
  • Niet combineren met andere middelen.
  • Ga zitten als je het neemt. Als je staat kan je vallen.

 

Versie: oktober 2020