Welke hallucinogene planten groeien in Nederland?

Geestverruimende planten zijn o.a.: wolfskers, alruin, bilzekruid en doornappel. Deze planten groeien op braakliggende terreinen, in wegbermen, en op akkers. Wolfkers, alruin, bilzekruid en de doornappel bevatten atropine, hyoscyamine en scopolamine. Allen stoffen die in kleine hoeveelheden zeer giftig zijn en tot de dood kunnen leiden. Drie bessen van de wolfkers kunnen voor een kind al dodelijk zijn.

Ook groeit het kaalkopje in Nederland. Dat is een paddenstoel die psilocine en psilocybine bevat. Dit zijn de actieve stoffen in ‘magic mushrooms’ en truffels.De Psilocybe azurescens en cyanescens  kunnen ook in het zuiden van Nederland voorkomen.

Er zijn een aantal planten die niet oorspronkelijk in Nederland groeiden maar hier heen gebracht zijn. Je kan denken aan:

  • Cannabis
  • Cacti die mescaline bevatten, zoals San pedro en de peyote
  • Hawaiian baby woodrose
  • Morning glory (klimmende winde)
  • Passiebloem

 

Versie: augustus 2020