Vraag & Antwoord

Welke hallucinogene planten groeien in Nederland?

Geestverruimende planten zijn o.a.: wolfskers, alruin, bilzekruid en doornappel.

Deze planten groeien op braakliggende terreinen, in wegbermen, en op akkers. Tot 1998 werden deze planten en kruiden gewoon verkocht in smartshops. Daarna werden ze verboden wegens onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid.

Wolfkers, alruin, bilzekruid en de doornappel bevatten atropine, hyoscyamine en scopolamine. Allen stoffen die in kleine hoeveelheden zeer giftig zijn en tot de dood kunnen leiden. Drie bessen van de wolfkers kunnen voor een kind al dodelijk zijn.

 

Versie: september 2018

 

 

 

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat