Wat gebeurt er bij de combinatie alcohol en slaap- en kalmeringsmiddelen?

Alcohol en benzodiazepinen, ofwel slaap- en kalmeringsmiddelen, versterken elkaars verdovende werking. De gevolgen zijn onvoorspelbaar en kunnen tot een coma of zelfs de dood leiden.

De combinatie alcohol en benzodiazepinen is zeer riskant. Het zijn allebei verdovende middelen die elkaars werking in aanzienlijke mate versterken. Dit heet het zogenaamde 2+2=5 effect.

Onvoorspelbare agressieve reacties kunnen optreden.

De combinatie kan het ontstaan van black-outs bevorderen. Deelname aan het verkeer kan fatale gevolgen hebben. Ook is de kans groot om bij gecombineerd gebruik een alcohol- en/of benzodiazepineverslaving te ontwikkelen.

 

Versie: augustus 2019