Familie en omgeving

Gesprekstips Tabak

Probeer te bereiken dat uw kind niet gaat roken. Probeer in ieder geval het roken zo lang mogelijk uit te stellen. Maak al op jonge leeftijd duidelijk dat er voor het 18e jaar niet gerookt wordt.

Mijn kind rookt niet. Hoe houd ik dit zo?

Mijn kind rookt al. Wat nu?

Hoe begin ik een gesprek?

Hoe ga ik verder?

Onderwerpen van gesprek

Mijn kind rookt niet. Hoe houd ik dit zo?

Mijn kind rookt al. Wat nu?

Praat erover als uw kind al rookt. Met als doel dat uw kind stopt.

Hoe begint u een gesprek? Hoe bouwt u zo’n gesprek op? En waarover praat u?

Hoe begin ik een gesprek?

Het begin hoeft niet zo moeilijk te zijn. Het kan zijn omdat u uw kind ziet roken, een artikel in de krant leest of een uitzending op TV ziet. Vraag uw kind wat hij/zij ervan vindt. U kunt ook een gesprek beginnen omdat u zich zorgen maakt.

Hoe ga ik verder?

Houd het gesprek open, veroordeel niet meteen

Welke opening u ook kiest: ga niet meteen veroordelen. Kom niet meteen met allerlei meningen en opvattingen. Dat kan later nog.

Stel vragen, toon interesse

In plaats van verwijten, kunt u eerst vragen naar wat er nou zo lekker is aan het roken van een sigaret. Het praten over de voordelen haalt de spanning uit het gesprek. Als u het lang genoeg over de voordelen hebt gehad, ontstaat er vanzelf ruimte om over de nadelen te praten.

Geef in de loop van het gesprek ook uw mening

Zeg op een geven moment ook wat u ervan vindt. Uw kind hecht waarde aan uw mening. Uw mening geeft houvast.

Handhaaf de regel: onder de 18 niet roken

Rookt uw kind toch, zeg dan dat u hem of haar niet kunt stoppen, maar dat u het niet goed vindt. Geef uw mening. Verbied in ieder geval om binnenshuis te roken. Ook niet op de eigen kamer. Als er gerookt wordt, dan alleen buiten.

Onderwerpen van gesprek

Wat brengt roken je, wat zijn de voordelen van roken?

Waarom rookt iemand? Wat vindt iemand er lekker aan? Waarom vindt iemand roken in bepaalde situaties prettig? Kijk of die voordelen van het roken ook op een andere manier te krijgen zijn.

Hoe gaat dat roken?

Is diegene alleen of met anderen? Bieden mensen hem wel eens sigaretten aan? Is het dan lastig om ‘nee’ te zeggen?

Wat zijn de risico’s van roken?

Bespreek de risico’s. Leg de nadruk op korte termijn risico’s zoals: stinken, kosten, slechte conditie en verslaving. Bespreek ook de risico’s van lelijke huid en tanden.

Weet je hoe je de risico’s kunt voorkomen?

Leg uit dat tips om de schade te beperken nauwelijks werken. Weinig roken lukt bijna niemand en ook bij filtersigaretten gaan mensen meer roken. Een gezonde manier van roken bestaat gewoonweg niet.

Wanneer vind je dat iemand veel rookt?

Vraag naar wanneer hij/zij vindt dat iemand veel rookt. Gaat het dan om 8 of om 10 sigaretten? Leg uit dat ook weinig roken en zelf meeroken riskant is.

Afspraken over roken

Probeer een datum af te spreken waarop uw kind stopt. Stel hem/haar iets in het vooruitzicht. Verdubbel, verdriedubbel of verviervoudig het bedrag wat hij, door niet te roken, uitspaart.

3. Wat is normaal?

In de opvoeding moet geprobeerd worden om kinderen niet te laten roken. Veilig roken bestaat niet. Roken is altijd ongezond, ook al rookt iemand heel weinig. Zelfs als men niet rookt en meerookt met anderen, ontstaat er gezondheidsschade. Geschat wordt dat er in Nederland alleen al enkele duizenden mensen per jaar overlijden aan meeroken (bron: NDM 2012).

Voorkomen van roken van tabak is ook belangrijk voor het voorkomen van gebruik van andere drugs. Een jongere die niet rookt zal ook niet zo vlug gaan blowen.

Hoeveel jongeren roken dagelijks: volgens onderzoek en volgens hun ouders.

Slechts 15% van de 16 jarigen scholieren roken dagelijks (bron: Peilstationonderzoek 2011). Net zoals bij alcohol onderschatten ook hier de ouders hun kinderen (bron: Ouders over alcohol en roken, 2007).

Wat is nog normaal?

Niet roken is normaal. 68.5% van de 16 jarige scholieren rookt niet. 15% van de 16 jarige scholieren rookt dagelijks en 7% van de scholieren rookt meer dan 10 sigaretten per dag.

 

09.04.2014

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat