Goed Gastheerschap in de Smartshop

De smartshopcursus is bedoeld voor smartshop houders en medewerkers en heeft tot doel een verdere professionalisering van de branche door o.a. het bevorderen van uitwisseling en samenwerking tussen smartshop en verslavingszorg, een meer uniforme werkwijze ten aanzien van informatie verstrekken over gebruik, en het vergroten van de kennis over relevante wetten en regelgeving en het eigen bedrijfsbeleid.

De cursus duurt één dag en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Werken in de smartshop
  • Werking en risico’s van smartproducten
  • Gezondheid in de smartshop
  • Wet- en regelgeving
  • Toelatingseisen en Nee verkopen

Bel voor meer informatie en/of advies met 020 – 590 1330 of mail naar preventie@jellinek.nl.