USS 2.0

Met de Utrechtse Somatische screeningslijst 2.0. (USS 2.0) kunnen eenvoudig en systematisch somatische aandoeningen bij patiënten met langdurige psychiatrische of verslavingsproblemen in kaart worden gebracht, zodat behandeling of preventieve maatregelen kunnen worden ingezet.

De USS 2.0 is speciaal ontwikkeld voor de zorg mijdende langdurig verslaafde en/of psychiatrische patiënt, die niet of zelden in het zicht van een huisarts komt. De USS screent op veel voorkomende ernstige somatische aandoeningen waar juist deze doelgroep mee te maken kan krijgen.

Levensverwachting

De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Voor een groot deel wordt dit verklaard door een verhoogd risico op lichamelijke ziekten als hart- en vaatziekten, suikerziekte, en verstoorde longfunctie. De belangrijkste risicofactoren zijn bijwerkingen van medicatie, ongezond voedingspatroon, weinig lichaamsbeweging, roken en een kwetsbaarheid voor lichamelijke ziekten bij EPA. Ook is er vaak minder motivatie om de leefstijl te veranderen, bijvoorbeeld door depressie of langdurige middelenafhankelijkheid. Het tijdig opsporen van somatische aandoeningen met de USS 2.0 betekent dat specifieke risicofactoren mogelijk kunnen worden beïnvloed. Ook kan behandeling worden ingezet. De somatische screening draagt bij aan de verdere ontwikkeling van ketenzorg en de samenwerking met de huisarts wordt versterkt.

Vrij beschikbaar voor gebruik

De USS 2.0 wordt afgenomen binnen de context van de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang. Een verpleegkundige die dicht bij de cliënt staat kan de vragenlijst het beste afnemen. De uitkomsten vormen de basis voor een integraal behandelplan. Naast de screeningslijst bevat de USS ook formulieren en een voorbeeldrapportage voor de huisarts.

De screeningstool is ontwikkeld door de gemeente Utrecht, Altrecht en Jellinek en wordt gratis beschikbaar gesteld.

Download hier de USS 2.0