Cocaïne informatie voor naasten

Wat is nog verantwoord?

Druggebruik is altijd risico lopen. Het snuiven van cocaïne is slecht voor het hart en het neus slijmvlies. Op den duur raak je opgefokt. Je sociale contacten kunnen er onder lijden. Ook is het risico op verslaving groot.

Je vriend of partner kan om negatieve redenen gebruiken. Dat wil zeggen dat hij bijvoorbeeld gebruikt om minder last te hebben van vermoeidheid of verlegenheid of om in gezelschap beter te functioneren. Hij kan ook om meer positieve redenen gebruiken: omdat hij het lekker vindt of omdat hij een goede stemming wil versterken. Als je om negatieve redenen gebruikt is het risico op problemen groter.

Het cocaïne gebruik van een vriend of partner loopt uit de hand als hij steeds vaker gaat gebruiken, om negatieve redenen gebruikt, in verschillende situaties gaat gebruiken, zijn werk er onder lijdt, en je de nadelige gevolgen van gebruik al gaat zien zoals opgefokt of opvliegend zijn.

Als mensen zo nu en dan gebruiken en niet gebruiken om iets te bereiken wat ze anders niet kunnen bereiken, dan zijn de risico’s beperkt. Echt veilig gebruik van cocaïne bestaat niet. Wel kunnen de risico’s beperkt worden.

Dat kan als een gebruiker:

 1. Alert is op de nadelige gevolgen van cocaïnegebruik.
 2. Cocaïne alleen af en toe of bij een speciale gelegenheid gebruikt.
 3. Cocaïne alleen gebruikt als hij zich goed voelt.
 4. Cocaïne niet gebruikt om de nadelige gevolgen van vorig gebruik zoals vermoeidheid of depressie te verdrijven.
 5. Weet dat cocaïne de lichamelijke reserves aanspreekt en dat er na gebruik goed gerust en gegeten moet worden.
 6. Weet dat cocaïne een belasting vormt voor hart- en bloedvatenstelsel, een risico dat toeneemt naarmate je ouder wordt.
 7. Cocaïne niet combineert met andere middelen zoals alcohol
 8. Bij gebruik niet deelneemt aan het verkeer.
 9. Niet gebruikt bij suikerziekte, hoge bloeddruk, zwak hart en epilepsie.

Wanneer verslaafd?

Onder invloed: opgewekt, energiek, praterig, overmoedig, slecht kunnen luisteren, vaak moeten plassen, (cocaïne stimuleert de blaas), snel geïrriteerd, verdoving van neus, gehemelte en tandvlees.
De dagen erna: een down, leeg gevoel en oververmoeid.

Bij veelvuldig gebruik: zenuwachtig, rusteloos, geïrriteerd, opvliegend, opgefokt, soms agressief gedrag, slechter functioneren, grootheidswaan, neerslachtig, achterdochtig, loopneus/ontstoken neus.

Verslaafd ben je wanneer je aan drie van de onderstaande criteria voldoet:

 • Sterk verlangen naar cocaïne (craving). Dit uit zich o.a. in mislukte pogingen om het gebruik in de hand te houden.
 • Verwaarlozing werk, vrienden en hobby’s;
 • Voortdurend gebruiken ondanks dat je weet dat het schade oplevert;
 • Meer gebruiken dan je wilt;
 • Veel tijd besteden aan gebruik of aan bijkomen van gebruik;
 • Gewenning (tolerantie) d.w.z. steeds meer nodig hebben om de effecten nog te voelen;
 • Last hebben van een leeg of down gevoel bij minderen of stoppen.

Op deze site staat een test waarmee je kunt nagaan of je riskant gebruikt.