array ( 'PHPSESSID' => '4knnje6ec4j0s7mhortm1ddtd0', 'JCS_INENREF' => 'https://www.google.nl', 'JCS_INENTIM' => '1498554133743', 'nmstat' => '1498554214293', '_ga' => 'GA1.2.1151209617.1498554135', '_gid' => 'GA1.2.651848937.1498554135', )

Verwijzers

Crisisopname

Indien uw patiënt reeds bij Jellinek in behandeling is, kunt u in geval van crisis altijd contact opnemen met de desbetreffende afdeling voor overleg, telefoonnummer 020 590 15 00.

Verwijzers in Amsterdam

Binnen kantoortijden

Heeft uw patiënt binnen kantoortijden een crisis, dan kunt u contact opnemen met het Acuut Behandelteam:

Indien er noodzaak is voor een acute detox-opname in verband met een medische verslavingscrisis, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Triage en Zorgtoewijzing: telefoon: 020 590 1990.

Buiten kantooruren

Heeft uw patiënt buiten kantooruren een crisis, dan kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, telefoon: 020 – 523 54 33.

Verwijzers in de regio Gooi & Vechtreek

Binnen kantooruren

Heeft uw patiënt binnen kantoortijden een crisis, dan kunt u contact opnemen met Jellinek Gooi & Vechtstreek, telefoon 035 – 622 29 40. Het outreachende team van Jellinek Gooi & Vechtstreek kan indien nodig een huisbezoek aan de patiënt brengen en beoordelen of een crisisopname noodzakelijk is.

Buiten kantooruren

Heeft uw patiënt buiten kantooruren een crisis, dan kunt u contact opnemen met de crisisdienst van GGZ Centraal, telefoon 035 – 655 75 55.

Verwijzers in Utrecht

Binnen kantooruren

Van 09.00-17.00 uur kunt u een crisis op verschillende manieren aanmelden bij Jellinek:
Wij kunnen helaas buiten de gemeente Utrecht geen outreachende zorg bieden.

via het CCC, tel: 088 – 1616333
receptie op de A.B.C.-straat, tel: 088 – 1616200
bij het VIT-team 06- 31666831

Buiten kantooruren

Van 17.00-09.00 uur neemt u contact op met de crisisdienst van de betreffende regio die de crisismeldingen buiten kantooruren beoordeelt.

Crisisdienst regio
Crisisdienst Utrecht 030 – 2308850
Crisisdienst Zeist 030 – 6965100
Crisisdienst Amersfoort via RIAGG 033 – 4603500

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 17.00 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur