Crisisopname

Indien uw patiënt reeds bij Jellinek in behandeling is, kunt u in geval van crisis binnen kantooruren altijd contact opnemen met de desbetreffende afdeling voor overleg via het centrale nummer: 088 – 505 1220.

Verwijzers in Amsterdam

Binnen kantoortijden

Heeft uw patiënt binnen kantoortijden een crisis, dan kunt u contact opnemen met het Acuut Behandelteam:

  • Arkin: 020 – 523 54 33
  • GGZ InGeest: 020 – 788 53 33

Indien er noodzaak is voor een acute detox-opname in verband met een medische verslavingscrisis, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Triage en Zorgtoewijzing: 020 – 590 11 34

Buiten kantooruren

Heeft uw patiënt buiten kantooruren een crisis, dan kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam: 020 – 523 5433.

Verwijzers in de regio Gooi & Vechtreek

Binnen kantooruren

Heeft uw patiënt binnen kantoortijden een crisis, dan kunt u contact opnemen met Jellinek Gooi & Vechtstreek: 035 – 622 2911. Het outreachende team van Jellinek Gooi & Vechtstreek kan indien nodig een huisbezoek aan de patiënt brengen en beoordelen of een crisisopname noodzakelijk is.

Buiten kantooruren

Heeft uw patiënt buiten kantooruren een crisis, dan kunt u contact opnemen met de crisisdienst van GGZ Centraal: 035 – 655 7555.

Verwijzers in Utrecht / Amersfoort / Veenendaal en omgeving

Binnen kantooruren

Van 09.00-17.00 uur kunt u een crisis op verschillende manieren aanmelden bij Jellinek:

  • cliënt al in behandeling; centrale nummer, wordt doorverbonden naar behandelafdeling/team: 088 – 505 1220
  • cliënt (nog) niet in behandeling stad Utrecht  = VIT: 088 – 161 7590
  • cliënt (nog) niet in behandeling stad Amersfoort = VIT: 088 – 161 7605

Wij kunnen helaas buiten de stad Utrecht en Amersfoort geen outreachende crisiszorg bieden. Cliënten in crisis worden via reguliere route aangemeld.

Buiten kantooruren

Van 17.00-09.00 uur neemt u contact op met de crisisdienst van de betreffende regio die de crisismeldingen buiten kantooruren beoordeelt.

  • Crisisdienst Utrecht: 030 – 230 8850
  • Crisisdienst Zeist: 030 – 696 5100
  • Crisisdienst Amersfoort via RIAGG: 033 – 460 3500
  • Amersfoort GGZ Centraal: 033 – 850 8300

 

Versie: juli 2017