Crisisopname

Indien je patiënt reeds bij Jellinek in behandeling is, kun je in geval van crisis binnen kantooruren altijd contact opnemen met de desbetreffende afdeling voor overleg via het centrale nummer: 088 – 505 1220.

Verwijzers in Amsterdam

Voor de actuele contactgegevens van de hulpverleners in Amsterdam Amstelland, zie onze crisisknop.

Verwijzers in de regio Gooi & Vechtreek

Binnen kantooruren

Heeft je patiënt binnen kantoortijden een crisis, dan kun je contact opnemen met Jellinek Gooi & Vechtstreek: 035 – 622 2911. Het outreachende team van Jellinek Gooi & Vechtstreek kan indien nodig een huisbezoek aan de patiënt brengen en beoordelen of een crisisopname noodzakelijk is.

Buiten kantooruren

Heeft je patiënt buiten kantooruren een crisis, dan kun je contact opnemen met de huisartsenpost voor verwijzing naar de crisisdienst via 088-00 30 600. Ook kun je contact opnemen met de spoedeisende eerste hulp van een algemeen ziekenhuis of indien nodig de politie.

Verwijzers in Utrecht / Amersfoort en omgeving

Binnen kantooruren

Van 09.00-17.00 uur kun je een crisis op verschillende manieren aanmelden bij Jellinek:

  • patënt al in behandeling; centrale nummer, wordt doorverbonden naar behandelafdeling/team: 088 – 505 1220
  • patiënt (nog) niet in behandeling stad Utrecht  = VIT: 088 – 161 7590
  • patiënt (nog) niet in behandeling stad Amersfoort = VIT: 088 – 161 7605

Wij kunnen helaas buiten de stad Utrecht en Amersfoort geen outreachende crisiszorg bieden. Patiënten in crisis worden via reguliere route aangemeld.

Buiten kantooruren

Van 17.00-09.00 uur neem je contact op met de crisisdienst van de betreffende regio die de crisismeldingen buiten kantooruren beoordeelt.

Heeft je patiënt buiten kantooruren een crisis, dan kun je contact opnemen met de huisartsenpost voor verwijzing naar de crisisdienst via 088-00 30 600. Ook kun je contact opnemen met de spoedeisende eerste hulp van een algemeen ziekenhuis of indien nodig de politie.

Versie: Juni 2023