Checklists

Maak samen een lijst afspraken

Samen met jouw kind kun je hier online een afsprakenlijst invullen over het gebruik van alcohol of over blowen. Je doet dit als blijkt dat het niet langer haalbaar is dat jouw kind niet gebruikt. Afspraken maken is dan de beste keuze.

Naast het maken van afspraken over het gebruik, noteer je samen de voor- en nadelen van gebruik en de kennis over verstandig gebruik.

Samen invullen betekent dat jullie het beiden zoveel mogelijk eens moet worden over de antwoorden.

Afsprakenlijst alcohol

Ga samen met jouw kind achter de computer zitten en vul samen de afsprakenlijst alcohol in. De bedoeling is dat jullie het over de antwoorden zoveel mogelijk eens worden. Als je van mening verschilt, noteer dan beide antwoorden. Hiervoor is ruimte genoeg.

Na afloop kun je de lijst printen. De antwoorden worden nergens opgeslagen.

Afsprakenlijst hasj & wiet

Ga samen met jouw kind achter de computer zitten en vul samen de afsprakenlijst hasj & wiet in. De bedoeling is dat jullie het over de antwoorden zoveel mogelijk eens worden. Als jullie van mening verschillen, noteer dan beide antwoorden. Hiervoor is ruimte genoeg.

Na afloop kun je de lijst printen. De antwoorden worden nergens opgeslagen.

Checklist hasj & wiet

De checklist hasj & wiet geeft je een idee waar het blowen mogelijk invloed op heeft en of het blowen uit de hand loopt, of dat het nog wel mee valt.

Checklist gamen

De checklist gamen geeft je een idee waar het gamen mogelijk invloed op heeft en of het gamen uit de hand loopt, of dat het nog wel mee valt.