Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

LVBeter 18+

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking heeft Jellinek een speciaal aanbod. LVBeter 18+ is er voor mensen met een licht verstandelijke beperking, maar ook voor alle professionals die met mensen met een LVB werken.

Ons aanbod is beschikbaar in Amsterdam, Gooi & Vechtstreek, Utrecht en Amersfoort. Zie hier onder het totale aanbod.

  1. VG sector (LVB): aanbod voor organisaties
  2. Consultatie en advies: voor professionals
  3. Adviesgesprekken: voor ouders en naasten
  4. MOTI 4: individuele gesprekken over middelengebruik voor mensen met een LVB
  5. Sterker dan de kick: training voor persoonlijke begeleiders (Amsterdam)
  6. Contact

VG sector (LVB): aanbod voor organisaties

Ben je werkzaam in de VG sector, en begeleid je mensen met een Licht Verstandelijke Beperking? Dan kan dit interessant  zijn voor jou en je organisatie.

LVB in Beeld: Unieke Mensen

2 ouders, 2 grootouders, 2 jongeren aan het woord over hun ervaringen. Een film van 13 minuten waarin je op liefdevolle en kundige wijze inspiratie en tips krijgt in de omgang met mensen met een LVB. Deze film is onderdeel van ons aanbod in Amsterdam Zuid-Oost ter ondersteuning van de LVB-awareness. Wil je informatie over ons aanbod neem dan contact op met Jellinek Preventie.

Web App

Cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) die middelen gebruiken: Wat moet je daar als begeleider over weten? Wat kun je voor deze cliënten doen? Deze twee vragen zijn de basis voor de web app ‘Gebruik en verslaving LVB’. Cordaan heeft deze samen met Jellinek ontwikkeld maar vrijwel alle informatie ook te gebruiken in andere organisaties.

De uitgangspunten van beleid (voorlichten, ontmoedigen, signaleren, motiveren en behandelen) zijn in deze app uitgewerkt in concrete handelingsrichtlijnen voor de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld: Hoe spreek je een cliënt aan die onder invloed is? Wat moet ik weten over cannabis? Hoe kan ik gebruik signaleren en wat kan ik doen? Waar lopen we tegenaan?

De app bevat informatie, filmpjes, instructies, verwijzingen naar websites en testen, signaleringslijsten en een functieanalyse. De app is bedoeld voor begeleiders, maar veel onderdelen kunnen samen met de cliënt worden bekeken.

De web app is hier direct te gebruiken.

Je vindt hem ook op deze website.

Informatie Waaier

Deze waaier is bedoeld voor zorgprofessionals in de Jeugdzorg en voor beroepskrachten in de VG-sector. Deze tool kan je helpen bij de begeleiding van middelengebruik van je cliënt. In elke fase van de begeleiding van je cliënt kan deze tool je ondersteunen bij een gesprek over middelengebruik, gamen of gokken. Deze tool helpt je het best als je eerst deskundigheidsbevordering hebt gehad van de verslavingsinstelling in jouw omgeving.

Download de waaier hier gratis: Waaier Jellinek

YouTube serie kennisplatform LVB Doet Mee

Dit platform geeft inzicht in de leefwereld van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Professionals uit de zorg, onderwijs, politie, justitie, gemeentes, verslavingszorg, ervaringsdeskundigen, leggen uit wat nodig is, zodat mensen met een LVB mee kunnen doen. Zij spreken zich uit over uiteenlopende thema’s, over zowel de kansen en de risico’s.  Zij geven tips en delen hun ervaringen en visies. Een schat aan informatie voor iedereen die te maken krijgt met mensen met een LVB. Een LVB-vriendelijke samenleving begint bij ons allen.

Klik op deze link om de uitzendingen te bekijken: LVB doet mee’ vanuit Studio Noodzaak in Amsterdam

Consultatie en advies: voor professionals

Ben je een beroepskracht en heb je in de praktijk veel te maken met mensen met een LVB? We bieden voor iedereen gratis consultatie en advies.

Adviesgesprekken: voor ouders en naasten

Als je ouder bent van een kind of volwassen kind met een LVB dan kan het prettig zijn om hier eens met iemand over te praten. Je kunt in dat geval langskomen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met een van onze medewerkers.

MOTI 4: individuele gesprekken over middelen gebruik voor mensen met een LVB

Ook bieden we gesprekken op basis van het Moti-4 model. In 4 gesprekken wordt op speelse wijze inzicht gegeven in het gebruik. Na Moti-4 gaan mensen bewuster om met het middel dat gebruikt wordt. In deze gesprekken komen de volgende dingen aan bod: kennis, inzicht in gebruik, bijhouden van gebruik, alternatieven voor gebruik, ontspanningsoefening, tips en afspraken.

Sterker dan de kick: training voor persoonlijke begeleiders (Amsterdam)

Een methode om mensen met een LVB en middelengebruik te motiveren tot gedragsverandering. Jellinek Preventie traint de Persoonlijk Begeleider van uw instelling in het zelfstandig kunnen inzetten van deze methode bij uw cliënt.
Contact: Anita.Oliemans@jellinek.nl

Contact

Telefoon:

Amsterdam: 020 – 590 1330
Utrecht & Amersfoort: 06 – 27894555
Gooi & Vechtstreek: 06 – 21839726

Of mail ons:

Amsterdam:
Anita Oliemans
anita.oliemans@jellinek.nl

Utrecht & Amersfoort:
Philip Goedhoop
Philip.goedhoop@jellinek.nl

Gooi & Vechtstreek:
Driss Kaamouchi
driss.kaamouchi@jellinek.nl