Boeken over opvoeding

Paaij, G. “Volg de blauwe lijn, voetstappen van de liefde”

Het deels humoristische non-fictie boek behandelt het thema ‘Kan u als ouder spreken van onvoorwaardelijke liefde voor uw kind? En zo ja, hoe blijft u dan zelf overeind als uw kind een psychiatrische stoornis blijkt te hebben en zich van u afkeert?’ Ouders die ten einde raad zijn, vinden in dit boek misschien antwoord op de vraag waarom hun kind zich zo gedraagt en kunnen hieraan steun ontlenen om zelf overeind te blijven.

Klungers, J. van Dalen, W.  “Mag ik ook een glaasje?” Handreikingen bij de opvoeding over alcohol
.

Dit boekje gaat in op thema’s als invloed van vrienden, stellen van regels, handhaven van regels en risico’s van alcoholgebruik.

Pardoen, J, Pijpers, R. “Mijn kind online.” Hoe begeleid u uw kind op internet. Amsterdam: SWP 2006

Een boek over hoe u er voor zorgt dat uw kind zorgeloos en veilig kan internetten

Bakker, J. den. “Drugs, gokken, alcohol en roken”. Een gids voor ouders.

Kampen: Kok, 1995
In dit boekje wordt ingegaan op de redenen van druggebruik door jongeren, de werking en risico’s van drugs en gokken.
Er wordt op een prettig leesbare manier verteld wat ouders kunnen doen om problemen te voorkomen of op te lossen.

Kroone, E. “Het puberbrein.”

Dit boek legt uit hoe het puberbrein werkt.

Adriaenssens, P. “Van hieraf mag je gaan”. Over het opvoeden van tieners

Tiel: Lannoo, 1999
Een handleiding voor ouders en andere begeleiders van tieners om hun opvoedingsdoelstellingen in praktijk te kunnen brengen. Het boek levert ideeën en praktische voorbeelden waar ouders en jongeren samen mee aan de slag kunnen.

Akkermans, M.G.Blokland e.a. “Wat nou… pubers?” Voor ouders die willen opvoeden en loslaten.

Utrecht: NIZW/RVU, 1999
Dit boek biedt inzicht in de puberteit als belangrijke ontwikkelingsfase en bevat daarnaast veel praktische informatie over een groot aantal onderwerpen die in de puberteit spelen. 

 As, N van en J.Janssens. “Praten met kinderen”. Een boek voor ouders en andere opvoeders

Apeldoorn: Garant, 1995
In dit boekje wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd hoe ouders en kinderen met elkaar communiceren en hoe zij met problemen om kunnen gaan.

Bayard, R. “Pubers en hun problemen”. Een gids voor ouders/opvoeders.

Baarn: Mingus, 1997
Een op de praktijk gericht boekje dat de ouders stap voor stap leert wat te doen als hun puber gedrag vertoont dat ze liever niet zien.

Gordon, T. “Luisteren naar kinderen”. Een nieuwe methode voor overleg in het gezin.

Baarn: Trion, 1993
In dit boek worden belangrijke opvoedingsvaardigheden uitgelegd zoals: beter luisteren en duidelijk zijn.
Er worden voorbeelden uit de praktijk gebruikt om de vaardigheden toe te lichten.

Compernolle, T. , H. Lootens e.a. “Alles went, ook een adolescent”.

Tiel: Lannoo, 1997
Dit boek is voor ouders, leerkrachten en hulpverleners die dagelijks met pubers omgaan.
Het bevat een beknopte beschrijving van de ontwikkeling die kinderen doormaken tussen 12 en 18 jaar.
Het beschrijft de pubermanipulaties en biedt praktische tips en vaardigheden voor ouders om daar mee om te gaan.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan pubers met ADHD problematiek.

Grimhuijzen,T. “Omgaan met pubers”

Rotterdam: Ad Donkers, 1994
Dit boek gaat uit van de eigen manier van opvoeden.
Een vaste lijn bij het opvoeden is belangrijk.
U kunt verbeteringen aanbrengen waar dat nodig is.
Er worden gezichtspunten aangegeven die belangrijk zijn bij de begeleiding van pubers, geïllustreerd met praktische voorbeelden.

Heintz, C. “Handboek positief opvoeden”.

Utrecht: Het spectrum, 1999
Informatie over communicatietechnieken die onder andere gebaseerd zijn op principes die ook in managementtrainingen worden overgedragen.
Met praktische tips voor ouders om op moeilijke momenten de juiste dingen te doen.

Henkart, A.J. en J. Henkart. “Vroeger was je zo lief”.

Utrecht: Het Spectrum, 1999
Een boek dat ouders met pubers samen kunnen lezen.
Er worden handvatten aangereikt om de onderlinge communicatie te verbeteren.

Kohnstamm, R. “Kleine ontwikkelingspsychologie III, de adolescentie”.

Houten: Bohn Stafleu Van loghum, 1999
Dit boek gaat over de lichamelijke en geestelijke veranderingen die zich in de adolescentie afspelen.
Het bevat veel informatie uit theorie en onderzoek.

Rogge, J.U. (1997). “Kinderen hebben grenzen nodig”.

Houten: Van Holkema & Warendorf, 1997
Dit boek gaat in op dagelijks voorkomende situaties die stress opleveren.
Aan de hand van talrijke voorbeelden uit zijn eigen praktijk wordt duidelijk dat kinderen grenzen en regels nodig hebben.
Er is een evenwicht nodig tussen te streng zijn en te veel toegeven.

Ruigrok, J. “Praten met je kind”.

Kampen: Kok/onderwijsadviseurs, 1999
Dit boek gaat over wat er allemaal komt kijken bij communicatie.
Het is toegespitst op de relatie ouders-kinderen.
Er wordt uitgelegd hoe vastgelopen gesprekken weer in gang kunnen worden gezet en onbespreekbare onderwerpen bespreekbaar kunnen worden.

Tettero, E. “Pubers”.

Amsterdam: Boom, 1998
Dit boekje gaat over onduidelijke communicatie als oorzaak van veel problemen tussen pubers en ouders.
Aan de hand van oefeningen (onder andere gebaseerd op T. Gordon) kunnen ouders hun vaardigheden voor het omgaan met hun kinderen leren verbeteren.

Uittenbogaard, B., L.Steentjes en M.Westerveld. “Stap voor stap 3, een methode om ouders en jongeren te begeleiden bij opvoedingsvragen”.

Utrecht: SWP,2000
In dit boek wordt een aantal thema’s behandeld die spelen in de leeftijdsfase van 12 tot 18 jaar.
De uitwerking is met name gericht op het geven van individuele begeleiding aan ouders en/of jongeren.

Distelbrink, M. “Opvoeden in Surinaams Creoolse gezinnen in Nederland”
Nijsten, C. “Opvoeden in Turkse gezinnen in Nederland”.
Pels,T. “Opvoeden in Marokkaans gezinnen in Nederland”.

Assen: Van Gorcum, 1998
Een serie boeken met de ideeën van ouders over opvoeding. Fragmenten uit interviews met ouders en jongeren geven een goed beeld van veranderingen in hedendaagse opvoedingspatronen.

Hasselt, N. “Pubers en uitgaan. De kicks, de risico’s en de uitdagingen voor opvoeders.”

Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2014

Dit is het eerste boek dat gaat over ‘uitgaansopvoeding’. In dit boek worden handvatten gegeven voor het opvoeden van pubers die uitgaan. Ook wordt beschreven wat er gebeurt in het puberbrein en wat de rol is van vrienden in de puberteit.