Wat kost een behandeling?

We willen je goed informeren over de kosten van een behandeling bij Jellinek. Lees onderstaande informatie goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Behandeling (en intake) bij Jellinek is een zogeheten tweedelijns geestelijke gezondheidszorg en die wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van het eigen risico.

Vergoeding door je zorgverzekeraar

Je behandeling wordt alleen vergoed door je zorgverzekeraar als je een verwijzing heeft van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld je huisarts. Een behandeling bij Jellinek wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed. Indien je je vergoeding wilt navragen bij je zorgverzekeraar, dan is Jellinek bij je zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Dit is de overkoepelende organisatie van Jellinek. De AGB-code van Arkin is 06290732.

Eigen risico

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico bij hun zorgverzekering. Het wettelijk verplichte eigen risico is € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten zelf betaalt. Het kan zijn dat je een hoger eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekeraar. Of dat je een zorgverzekering hebt afgesloten waarbij de kosten van sommige zorgverleners niet of niet volledig worden vergoed. Raadpleeg hiervoor je zorgverzekeraar.

Afspraak is afspraak

Als je je geplande afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak, zijn wij helaas genoodzaakt deze kosten bij je in rekening te brengen. Deze kosten zijn vastgesteld op €40, je ontvangt hiervoor een rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze rekening niet.

Vragen over kosten

De wijze waarop de gezondheidszorg wordt gefinancierd is nogal complex. Daarom kan het voorkomen dat je een vraag hebt als je via je zorgverzekeraar een rekening ontvangt. Deze kun je stellen aan de Servicedesk Facturatieklachten, telefonisch bereikbaar op 020 590 5729 (van 14.00 tot 16.00). Indien je over de factuur een klacht wilt indienen kan dit via klachtenfacturatie@arkin.nl.

Vragen over de vergoedingen en je eigen risico kun je stellen aan je zorgverzekeraar. Voor problemen met je zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt je je wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).