Behandelingen

Wat kost een behandeling?

Kosten van uw behandeling

We willen u goed informeren over de kosten van een behandeling bij Jellinek. Leest u onderstaande informatie goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Behandeling (en intake) bij Jellinek is een zogeheten tweedelijns geestelijke gezondheidszorg en die wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van het eigen risico.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts. Een behandeling bij Jellinek wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed. Indien u uw vergoeding wilt navragen bij uw zorgverzekeraar, dan is Jellinek bij uw zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Dit is de overkoepelende organisatie van Jellinek. De AGB-code van Arkin is 06290732.

Eigen risico

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico bij hun zorgverzekering. In 2019 is het wettelijk verplichte eigen risico €385,-. Dit betekent dat u de eerste €385,- aan zorgkosten in 2019 zelf betaalt. Het kan zijn dat u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar of dat u een zorgverzekering heeft afgesloten waarbij de kosten van sommige zorgverleners niet of niet volledig worden vergoed. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Afspraak is afspraak

Als u uw geplande afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of u verschijnt niet op de afspraak, zijn wij helaas genoodzaakt deze kosten bij u in rekening te brengen. Deze kosten zijn vastgesteld op €40,-. U ontvangt hiervoor een rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze rekening niet.

Vragen over kosten

De wijze waarop de gezondheidszorg wordt gefinancierd is nogal complex. Daarom kan het voorkomen dat u een vraag heeft als u via uw zorgverzekeraar een rekening ontvangt. Deze kunt u stellen aan de Servicedesk Facturatieklachten, telefonisch bereikbaar op 020-590 57 29 (van 14:00 tot 16:00 uur). Indien u over de factuur een klacht wilt indienen kan dit via klachtenfacturatie@arkin.nl.

Vragen over de vergoedingen en uw eigen risico kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar. Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Klachten vanwege bezuinigingen

Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u andere vragen over de eerste- of tweedelijns GGZ, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900-040 12 08 (€0,20 per gesprek). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat