Missie & visie

Jellinek is dé expert op het gebied van verslaving en koploper in verslavingszorg. Jellinek heeft als eerste in de verslavingszorg een TOPGGz erkende afdeling en biedt daarmee kwalitatief hoogwaardige zorg en onderzoek.

Preventie

Jellinek biedt al meer dan 100 jaar behandeling en zorg aan mensen met problemen rond verslaving. We kunnen iedere vraag over risicovol middelengebruik beantwoorden. Van jongeren, van volwassenen. Jellinek is sterk in preventie én behandeling. Een unieke combinatie. We geven voorlichting, gerichte adviezen, trainingen en online zelfhulp. Dit doen we in persoonlijke gesprekken en via onze uitgebreide website.

Behandeling

Daarnaast bieden we zowel poliklinische als intensieve klinische behandeling. Met cognitieve gedragstherapie, e-health, medische behandeling en behandeling volgens het Minnesotamodel hebben we voor iedereen een passend antwoord. Ook wanneer problemen met alcohol of drugs samengaan met psychische klachten hebben wij specialisten in huis die dit kunnen aanpakken. Onze hulp is niet zwaarder dan noodzakelijk. Licht als het kan, intensief als het moet.

Verslaving is een van de meest voorkomende psychische stoornissen en helaas nog altijd omgeven door taboe of schaamte. Jellinek zit het als haar taak om vooroordelen die bestaan over verslaving en verslaafden weg te nemen. Jellinek heeft hart voor haar cliënten en gelooft onvoorwaardelijk dat verandering mogelijk is. Iedereen die een vraag heeft of hulp zoekt inzake middelengebruik nemen wij serieus. Jellinek helpt mensen om grip te krijgen op risicovol middelengebruik. Dit doen wij in nauwe samenwerking met anderen, zoals scholen, huisartsen, ziekenhuizen en specialisten.

Jellinek ziet het als haar belangrijkste maatschappelijke opdracht dat mensen kunnen rekenen op hoogstaande, effectieve, persoonlijke zorg, gericht op herstel of genezing en versterking van verbondenheid met zijn of haar omgeving.

Bij Jellinek werken goed opgeleide, betrokken medewerkers. Het is voor Jellinek belangrijk te investeren in de ontplooiing van haar medewerkers met voortdurende scholing. We zorgen voor onze medewerkers door een veilige werkomgeving te creëren waar ruimte is voor ondernemerschap.

Wetenschappelijk onderzoek

Bovendien doen we ook zélf wetenschappelijk onderzoek naar middelengebruik en verslaving. Onze specialisten werken samen met hoogleraren en onderzoekers van internationaal toonaangevende onderzoeksinstituten op dit gebied.

Samenwerking

Jellinek wil een betrouwbare, transparante partner zijn voor haar verwijzers en samenwerkingspartners. Jellinek kan altijd ondersteunen bij collegiaal consult of een second opinion. Het zit in de genen van Jellinek om onze kennis over verslaving te delen met andere zorgprofessionals, zowel binnen als buiten Jellinek.

Jellinek staat voor het bieden van aantoonbaar effectieve en kostenefficiënte behandelingen, waarbij we inspelen op de wensen voor verzekerden. Transparantie over prestaties en klinische resultaten zijn belangrijke criteria voor Jellinek.

Respect

Jellinek moraliseert en (ver-) oordeelt niet en heeft respect voor verschillende leefstijlen en culturen. Wij vinden het belangrijk om de cliënt en diens naaste omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. De cliënt doet, denkt en beslist mee.

Kortom, Jellinek biedt professionele, hoogstaande en verantwoorde hulp, van preventie en behandeling tot nazorg. Effectief en innovatief. We investeren voortdurend in kwaliteit, in kennis en in personeel. Dat zijn we aan onze cliënten verplicht. Nu en in de toekomst.