Gesprekstips cannabis

Probeer te bereiken dat je kind niet gaat blowen. Probeer in ieder geval het blowen zolang mogelijk uit te stellen. Stel de regel dat er zeker voor het 18e jaar niet geblowd wordt.

Informeer jezelf goed

Zorg dat je iets van hasj of wiet af weet. Vooral als je kind interesse in cannabis lijkt te hebben. Dit laat zien dat je je kind serieus neemt.

Mijn kind gebruikt geen cannabis. Hoe houd ik dit zo?

  • Vergroot de eigenwaarde. Dat helpt je kind om straks ‘nee’ te zeggen.
  • Voorkom dat je kind gaat roken. Als kinderen niet roken, is de kans dat ze gaan blowen ook kleiner.
  • Stel al op 11-/ 12-jarige leeftijd de regel dat er niet gerookt wordt en in ieder geval niet voor het 18e jaar.
  • Versterk alvast de vaardigheid om ‘nee’ te kunnen zeggen.
  • Maak duidelijk dat blowen riskant is en al helemaal op jonge leeftijd. De hersenen ontwikkelen zich tot het 24e jaar.

Mijn kind blowt al. Wat nu?

Praat erover als je kind al blowt. Met als doel dat je kind mindert of stopt. Of gaat gebruiken met zo min mogelijk risico’s.

Hoe begin je een gesprek? Hoe bouw je zo’n gesprek op? En waarover praat je? Deze informatie vind je hier onder.

Hoe begin ik een gesprek?

Het begin hoeft niet zo moeilijk te zijn. Misschien zie je je kind blowen of je leest iets in de krant of ziet iets op tv. Vraag wat je kind daarvan vindt. Je kunt ook een gesprek beginnen omdat je je zorgen maakt of omdat je nieuwsgierig bent naar het gebruik van je kind.

Hoe ga ik verder?

Houd het gesprek open, veroordeel niet meteen

Welke opening je ook kiest: begin niet meteen veroordelen. Laat je mening en opvattingen over blowen nog even wachten. Dat kan later nog. Niet veroordelen zorgt ervoor dat het gesprek open blijft.

Stel vragen, toon interesse

In plaats van verwijten, kun je eerst vragen naar wat er nou zo lekker is aan het roken van hasj of wiet. Waarom blowt je kind? Het praten over de voordelen haalt de spanning uit het gesprek. Als er lang genoeg over de voordelen is gesproken ontstaat er vanzelf ruimte om over de nadelen te praten. De genoemde voordelen geven ook mogelijkheden voor verandering.

Geef in de loop van het gesprek ook jouw mening

Zeg op een geven moment ook wat jij ervan vindt. Je kind hecht waarde aan jouw mening. De mening van de ouders geeft houvast. Vaak hebben ouders meer invloed op hun kind dan ze zelf inschatten.

Handhaaf de regel: onder de 18 niet blowen

Blowt je kind toch, zeg dan dat je hem of haar niet kunt stoppen, maar dat je het niet goed vindt. Geef je mening. Verbied in ieder geval om binnenshuis te blowen. Ook niet op de eigen kamer. Als er geblowd wordt, dan buiten. Zorg dat er gevolgen zijn voor het niet volgen van de regels. En handhaaf die regels.

Onderwerpen van gesprek

Wat doet cannabis met je? Wat zijn de voordelen van blowen?.

Wat vindt je kind er lekker aan? Waarom is blowen in bepaalde situaties prettig? Ga na of die voordelen van hasj of wiet ook op een andere manier te krijgen zijn.

Waarom blow je?

Vraag naar de redenen van gebruik. Ga na of het om positieve of om negatieve redenen gaat. Positief is bijvoorbeeld: omdat ik het dan leuk heb met mijn vrienden. Negatief is: omdat ik zonder wiet niet kan ontspannen of kan slapen. Of: omdat ik dan geen last heb van “het gezeur om me heen”. “Om even niks te voelen.” Blowt iemand om negatieve redenen, dan zijn de risico’s op verslaving groter.

Hoe gaat dat blowen?

Is je kind alleen of met anderen als het blowt? Wat was er leuk die middag of avond, wat was er niet leuk? Bieden mensen je wel eens een jointje aan? Is het dan lastig om ‘nee’ te zeggen? Maakt je kind die keuze bewust of is er sprake van groepsdruk?

Wat is het verschil tussen gebruik en misbruik?

Bespreek het verschil tussen gebruik en misbruik. Wanneer verandert gebruik in misbruik. Hoe denkt je kind daarover?

Wanneer vind je dat iemand veel blowt?

Ligt dat bij 2 joints op een avond of bij 3? Is dat als iemand 2 keer in de week blowt of als iemand elke dag blowt?

Wat zijn de risico’s van blowen?

Bespreek de risico’s. Leg de nadruk op de risico’s op de korte termijn. Zoals: de lessen op school niet goed kunnen volgen, snel afgeleid zijn, hobby’s minder belangrijk vinden, sloom worden, achteruit gaan van de conditie, het verlies van bepaalde vrienden, naar hasj of wiet ruiken, de mogelijkheid dat hasj of wiet verkeerd valt.

Weet je hoe je de risico’s moet voorkomen?

Voor kinderen is het het beste om niet te blowen, maar gebeurt het wel, dan is de tweede keus dat het in ieder geval met zo min mogelijk risico’s gebeurt. Vraag daarom of de tips voor zo verstandig mogelijk gebruik, bekend zijn.

Dus: zo nu en dan blowen, niet diep inhaleren, niet blowen tijdens school, sport of werk.

Afspraken over blowen

Spreek af wanneer er wel en wanneer er niet wordt geblowd. Stel de regel: niet tijdens school, werk of sport. Spreek af dat je kind vertelt hoeveel hij of zij blowt en waar. Probeer als het mogelijk is een datum af te spreken waarop je kind gaat minderen of stoppen. Stel iets in het vooruitzicht. Een cadeautje, een uitje of extra zakgeld. Spreek af dat je kind zich aan de tips om de risico’s te beperken gaat houden.

 

Versie: oktober 2020