Checklist hasj & wiet

Hoe gaat het nu eigenlijk echt?
Doe deze checklist.

De observatielijst geeft u een idee waar het blowen mogelijk invloed op heeft en of het blowen uit de hand loopt, of dat het nog wel mee valt.

Bij een score van minder dan 14 punten hoeft u zich niet zo’n zorgen te maken, maar is de score hoger dan 19 punten dat loopt het blowen uit de hand. Maak afspraken over wat er verbeteren moet, b.v. dat iemand wat zelfstandiger gaat opstaan en op tijd komen. Doe de test over een maand nog eens om te zien of de punten af zijn genomen of toe zijn genomen.

Klik op deze link voor een grote versie.