Horeca & uitgaan

  1. Trainingen voor horecapersoneel
  2. Unity en Pink Unity: voorlichting door vrijwilligers in het uitgaanscircuit 
  3. Celebrate Safe: platform voor projecten en organisaties
  4. LOS: vrijwilligersproject voor studenten
  5. Drugstestservice: test je illegale middelen 
  6. Party Panel: samenwerking voor onderzoek

Trainingen voor horecapersoneel

Jellinek biedt hoogwaardige voorlichting en trainingen aan ter deskundigheidsbevordering van professionals die werkzaam zijn in de horeca en/of andere uitgaansgelegenheden. Dit aanbod is bedoeld voor mensen die in cafés, (nacht)clubs en op festivals werken die in contact komen met mensen die recreatief alcohol en/of andere drugs gebruiken.

Zie deze pagina voor een overzicht van ons trainingsaanbod: Horecatrainingen

Unity en Pink Unity: voorlichting door vrijwilligers in het uitgaanscircuit

Unity is een vrijwilligersproject waarbij jonge mensen uit de dancescène op festivals en feesten voorlichting geven over uitgaan, alcohol en drugs en de risico’s die daarbij komen kijken. In de Amsterdamse gay-party-scene geven de mannen van Pink Unity, ondersteund door Jellinek en GGD Amsterdam, naast voorlichting over de risico’s van alcohol en andere drugs ook voorlichting over het beperken van seksueel risicogedrag.

Zie deze pagina voor meer informatie: Unity

Celebrate Safe: platform voor projecten en organisaties

Celebrate Safe is een platform voor projecten en organisaties die zich richten op veilig en gezond uitgaan. Denk aan organisaties gericht op preventie, evenementenhulpverlening, evenementenbeveiliging, clubs, poppodia, evenementenorganisatoren, lokale en regionale overheden en wetenschappers. Celebrate Safe is een initiatief van ID&T en is in samenwerking met Jellinek en ondersteuning van het ministerie van VWS doorontwikkeld en landelijk uitgezet.

Zie deze pagina voor meer informatie: Celebrate Safe

LOS: vrijwilligersproject voor studenten

LOS is een vrijwilligersproject van Jellinek Preventie Utrecht. LOS is een samenwerking tussen Sense en Jellinek. De vrijwilligers zijn zelf student en geven voorlichting over de risico’s van overmatig alcohol gebruik en seksueel risicogedrag aan Utrechtse studenten.

Zie deze pagina voor meer informatie: LOS

Drugstestservice: test je illegale middelen

Bij Jellinek Preventie bestaat voor mensen die illegale drugs gebruiken de mogelijkheid hun pillen, poeders, vloeistoffen of zegels te laten testen bij de drugstestservice.

Zie deze pagina voor meer informatie: Drugstestservice

Party Panel: samenwerking voor onderzoek

In samenwerking met Greater Good heeft Jellinek een instrument ontwikkeld, Party Panel, waarmee snel en doeltreffend gezondheidsvraagstukken bij de doelgroep uit gevraagd kunnen worden. Jellinek en Unity zijn de inhoudelijke partners op het gebied van alcohol en andere drugspreventie.

Zie deze pagina voor meer informatie: Party Panel