Familie en omgeving

Informatie over lachgas voor ouders

 1. Lachgas: wat is het?
 2. Lachgas wat doet het?
 3. Lachgas: hoe herken ik het?
 4. Motieven
 5. Lachgas: hoeveel jongeren gebruiken?
 6. Lachgas: risico’s?
 7. Hoe de risico’s te verminderen
 8. Prijzen

1. Lachgas: wat is het?

Lachgas (N2O, distikstofmonoxyde) was vroeger een narcosemiddel dat bij operaties in ziekenhuizen werd gebruikt. Lachgas (distikstofmonoxide) is een kleurloos zoetgeurend gas. Bij operaties wordt het gebruikt om de patiënt onder narcose te houden. Het middel wordt dan via de beademing toegediend. Tegenwoordig zijn hiervoor betere middelen waardoor het gebruik voor dit doel afneemt. Tegenwoordig wordt lachgas voornamelijk in de voedingsindustrie gebruikt, bijvoorbeeld in gaspatronen voor slagroomspuiten.

Als drug werd het midden jaren ’90 met name in het uitgaanscircuit gebruikt. Toen de leverancier van lachgas verlangde dat kopers duidelijk moesten maken waarvoor zij lachgas nodig hadden, verdampte het aanbod in de uitgaanswereld snel. Sinds enkele jaren is lachgas opnieuw populair geworden in het uitgaanscircuit.

Bekijk ook dit filmpje van het Trimbos-instituut.

terug naar top

2. Lachgas: wat doet het?

Lachgas wordt geïnhaleerd uit een ballon en komt zo via de longen in het bloed terecht. Het hart brengt het bloed met lachgas direct naar de hersenen en andere organen. Lachgas heeft een remmend effect op de werking van het centrale zenuwstelsel. Het wordt voor een deel weer uitgeademd. Wat niet uitgeademd wordt, wordt uitgescheiden door de nieren.

terug naar top

3. Lachgas: hoe herken ik het?

Lachgas wordt via een ballon in- en uitgeademd. Meestal halen gebruikers met hun vrienden een aantal ballonnen die ze gelijktijdig innemen.

Als iemand lachgas heeft gebruikt en onder invloed is kunnen de volgende effecten optreden:

Lachgas komt voor in slagroompatronen. Gebruikers vullen hun ballonnen met lachgas door middel van een slagroomspuit. Na afloop liggen er soms lege slagroompatronen op de plek waar gebruikers de lachgas gebruiken.

terug naar top

4. Motieven

Na inademing vanuit de ballon ervaart men een korte roes. Soms wordt er gelachen. Vandaar de naam. De waarneming verandert. Het beeld wordt wazig. Geluiden lijken te vertragen en te vervormen. De effecten duren kort. Het effect treedt na zo’n 20 seconden op en houdt enkele minuten aan.

terug naar top

5. Lachgas: hoeveel jongeren gebruiken?

In 2017 is in een onderzoek aan scholieren gevraagd of zij ooit van hun lachgas hebben gebruikt en of ze de afgelopen maand lachgas hebben gebruikt (1).

Percentage dat ooit of de laatste maand lachgas heeft gebruikt

Leeftijd12 jaar13 jaar14 jaar15 jaar16 jaar
Ooit3.5%5.4%8.4%13.9%16.9%
Afgelopen maand0.5%1.4%2.7%4.6%3.9%

Op 12-jarige leeftijd heeft 3.5% het ooit gebruikt. Hoe ouder de leeftijd hoe hoger het percentage ooit gebruikers.

terug naar top

6. Lachgas: risico’s?

Voor zover bekend lijken de risico’s niet heel groot (3). De risico’s worden groter wanneer lachgas gecombineerd wordt met andere middelen zoals alcohol.
Jongeren zijn gevoeliger voor de korte termijn risico’s dan voor de lange termijn risico’s. In een gesprek kun je als ouder dus beter aandacht aan de korte termijn risico’s dan aan de lange termijn risico’s besteden.

Korte termijn risico’s

Lange termijn risico’s

terug naar top

7. Risico’s verminderen

Op 12-18-jarige leeftijd zal jouw kind leeftijdgenoten gaan tegenkomen die wellicht ook met lachgas experimenteren.

Jouw kind zal dan in feite moeten beslissen of het ook gaat gebruiken ja of nee. Het is goed om, voordat jouw kind in een dergelijke situatie komt, al een gesprek over lachgas gevoerd te hebben. In een gesprek is het belangrijk rekening te houden met eventuele motieven die jongeren kunnen hebben om te gaan gebruiken. Ze zijn nieuwsgierig, willen in een roes raken en willen misschien graag bij een clubje mensen horen dat ook lachgas gebruikt. Ze willen zich vaak losmaken van thuis en eigen unieke ervaringen opdoen.

Je kunt druggebruik natuurlijk verbieden maar de vraag is of dat het gewenste resultaat oplevert. Je kunt jouw kind ook helpen een beslissing in ieder geval zo doordacht mogelijk neemt. Bespreek de risico’s en de voor- en nadelen met jouw kind.

In het praten daarover moet je ook ruimte geven aan de voordelen. Als je het over de voordelen hebt, ontstaat er vanzelf een sfeer waarin je ook aandacht kunt besteden aan de nadelen en de risico’s.

Besteed in een gesprek ook aandacht aan het ‘nee’ kunnen of durven zeggen. Maak duidelijk dat hij kan weigeren en dat echte vrienden dat ook van hem accepteren. In het gesprek mag je best jouw mening over lachgas geven.

Probeer ook de afspraak te maken dat als jouw kind toch lachgas wil proberen, hij/zij dat in ieder geval aan jou vertelt.

In het algemeen kan men zeggen dat er zo veilig mogelijk gebruikt wordt als iemand:

terug naar top

8. Prijzen

In een club of op een feest kost lachgas meestal 1 muntje (prijzen van een muntje liggen vaak rond de €2,50 – €3). Bij de groothandel kost een doos met 50 slagroompatronen rond de €15.

terug naar top

Bronnen

 1. HBSC 2017 – Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Trimbos-instituut (2018)
 2. Jeugd en riskant gedrag 2015, Peilstations Onderzoek, Trimbos-instituut (2016)
 3. Lachgas Factsheet Update december 2016, Trimbos Instituut (2016)

Versie: november 2018

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat