Rechten, plichten & privacy

Als cliënt van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten en plichten. Die rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet omvat de algemene patiënten rechten.

Privacy tijdens je behandeling

Vanaf het moment dat je een afspraak maakt met Jellinek (of een van de andere onderdelen van Arkin), ben je bij ons geregistreerd als cliënt. We maken dan een persoonlijk dossier aan. Dit dossier bevat onder andere verslagen van de gesprekken. Informatie uit het dossier gaat niet zonder je toestemming naar andere instellingen of personen. Je medische gegevens worden bewaard in een elektronisch medisch dossier. Dat gebeurt op een zorgvuldige manier, die voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van dossiervorming en geheimhoudingsplicht (volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Bij Arkin en daarmee ook Jellinek, werken behandelaren die geprotocolleerd werken en deskundig zijn op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Er geldt, net als binnen alle onderdelen van Arkin, een privacyreglement. Hierin staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Uitwisseling cliëntgegevens: nooit zonder je toestemming

Je huisarts informeren we per brief over de uitkomsten van de intake en de behandeling die je gaat volgen. Heb je daar bezwaar tegen? Laat dit dan tijdens het eerste gesprek weten. Informatie uit je dossier gaat namelijk niet zonder jouw toestemming naar andere instellingen of personen.

In het belang van je gezondheid en behandeling is het soms nodig dat je behandelaar informatie uit je dossier deelt met een collega binnen Arkin. Zo’n overleg kan bijdragen aan een passende oplossing voor jou. Uiteraard zal het uitwisselen van informatie altijd met je besproken worden.