Verwijzers

Praktijkondersteuning

Profiteer van de expertise POH GGz of POH Middelen

Hebt u als verwijzer behoefte aan:

Profiteer dan van de expertise van een Praktijkondersteuner huisarts (POH) GGz en/of Middelen. De POH GGz helpt bij problemen als somberheid, angst, alcohol- of drugsproblemen, overspannenheid, levensfaseproblemen of problemen met de opvoeding. De meeste praktijkondersteuners zijn sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen met veel behandelervaring in de GGz.

Detachering

Een POH GGz werkt op detacheringbasis. Dit betekent dat u geen werkgeversrisico loopt en alleen de gewerkte uren betaalt.

Taken praktijkondersteuner

De POH GGz voert een aantal gesprekken met de patiënt om het probleem te verhelderen en naar oplossingen te zoeken. Of behandelt kortdurend. De patiënt krijgt veel nuttige adviezen, met een nadruk op de eigen kracht. Indien nodig adviseert de praktijkondersteuner u over doorverwijzing naar de basis GGz of specialistische GGz en zorgt voor een goede overdracht.

In het kort

Voordelen detachering

Bel voor meer informatie:

Lidwien Schweitzer, manager eerste lijn en preventie
Telefoon 020 – 590 42 12
E lidwien.schweitzer@arkin.nl

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat