Praktijkondersteuning

 1. Ik ben POH en ben op zoek naar ondersteuning op het thema verslaving en middelengebruik.
 2. Ik ben verwijzer en ik ben opzoek naar de expertise van een Praktijkondersteuner huisarts (POH) GGz en/of Middelen (Amsterdam).

Ondersteuning voor de POH

Jellinek biedt ondersteuning voor praktijkondersteuners. Zo is er in samenwerking met Tactus en Zilveren Kruis een mooie en zeer bruikbare website ontwikkeld speciaal voor praktijkondersteuners: https://pohverslaving.nl/

Deze website biedt informatie over signaleren en bespreekbaar maken van (problematisch) middelengebruik, screeningsinstrumenten; een e-learning met accreditatie en andere handige tips.

Ook zijn we altijd beschikbaar voor trainingen, consultatie en advies. Bekijk het volledige aanbod op deze pagina. Als je op de hoogte wilt blijven van ons aanbod kun je je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief voor professionals.

Profiteer van de expertise POH GGz of POH Middelen (Amsterdam)

Heb je als verwijzer in Amsterdam behoefte aan:

 • gespecialiseerde GGz- en verslavingszorg dicht bij de patiënt?
 • een goede triage naar de GGz en verslavingszorg?

Profiteer dan van de expertise van een Praktijkondersteuner huisarts (POH) GGz en/of Middelen. De POH GGz helpt bij problemen als somberheid, angst, alcohol- of drugsproblemen, overspannenheid, levensfaseproblemen of problemen met de opvoeding. De meeste praktijkondersteuners zijn sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen met veel behandelervaring in de GGz.

Detachering

Een POH GGz werkt op detacheringbasis. Dit betekent dat je geen werkgeversrisico loopt en alleen de gewerkte uren betaalt.

Taken praktijkondersteuner

De POH GGz voert een aantal gesprekken met de patiënt om het probleem te verhelderen en naar oplossingen te zoeken. Of behandelt kortdurend. De patiënt krijgt veel nuttige adviezen, met een nadruk op de eigen kracht. Indien nodig adviseert de praktijkondersteuner je over doorverwijzing naar de basis GGz of specialistische GGz en zorgt voor een goede overdracht.

In het kort

 • Informatie, advies en voorlichting
 • Vraagverheldering
 • Consultatie
 • Coaching bij zelfhulp en preventieactiviteiten
 • Kortdurende behandelingen
 • Begeleiding van chronische patiënten die bij u in zorg zijn

Voordelen detachering

 • Up-to-date kennis
 • Altijd vaste inzet
 • Geen werkgeversrisico
 • Facturering op basis van gewerkte uren
 • Scholing, intervisie, ondersteuning en ziektevervanging door onze organisatie

Bel voor meer informatie:

Lidwien Schweitzer, manager eerste lijn en preventie
Telefoon 020 – 590 42 12
E lidwien.schweitzer@arkin.nl