Buurt- en wijkteams

Er verandert veel in de zorg op dit moment. Veel zorg wordt dichterbij de burger georganiseerd. De buurt- en wijkteams binnen de gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In veel gemeenten komen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Het buurtteam is een team professionals dat is opgeleid om inwoners die het (even) niet zelf redden te ondersteunen. Het gaat hierbij om zowel volwassenen als gezinnen. De buurtteams zoeken de mensen zelf op. Via onder andere huisartsen, woningbouwcorporaties, politie en scholen komen de buurtteamwerkers in contact met cliënten. Maar inwoners kunnen ook zelf aankloppen bij het buurtteam. Er komt één ingang in de buurt waar mensen, hun omgeving of het netwerk terecht kunnen voor ondersteuning op verschillende levensterreinen.

Jellinek werkt samen met en levert ondersteuning aan de verschillende buurtteams in de regio Utrecht en Amersfoort.

Wat doet het buurt/wijkteam

Een sociaal buurt-/wijkteam bestaat zowel uit medewerkers van verschillende veldpartijen als ook een aantal gemeentelijk uitvoerende medewerkers, bijvoorbeeld vanuit Werk en Inkomen. De focus in de werkwijze van deze teams ligt op de burger, in de wijk, vroegtijdig signaleren, generalistische aanpak, niet problematiseren, inzet eigen kracht van de cliënt, gebruikmakend van het informeel netwerk en verminderen van doorverwijzing naar de specialistische zorg.

Jellinek en de buurtteams in Utrecht

In Utrecht zijn er ongeveer 18 teams. En 18 teams voor Jeugd. Jellinek voorziet de teams van advies, neemt cliënten van de buurtteams in behandeling. Kijk hier voor meer informatie over de buurteams Utrecht.

Jellinek en wijkteams in Amersfoort

In Amersfoort zijn er 9 wijkteams. Jellinek leent medewerkers uit aan de wijkteams. De wijkteams worden ondersteund door een expertisepool. Deze expertisepool is een netwerk van professionals met ieder een eigen expertise dat ondersteuning biedt aan de sociale teams in de regio Eemland. In verschillende samenstelling komen zij bijeen om een advies uit te brengen. Jellinek maakt deel uit van de expertisepool.

Kijk hier voor meer informatie over de wijkteams van de gemeente Amersfoort

Ook heeft Jellinek een aantal medewerkers werken in team BAS (Bemoeizorg Amersfoort Stad) en JIT (jeugd interventie team). Team BAS helpt inwoners van Amersfoort met problemen op meerdere gebieden, bijvoorbeeld mensen die op straat leven, een slechte gezondheid hebben of zich eenzaam, in de war of onbegrepen voelen. JIT helpt inwoners van Amersfoort tussen de 14 en 27 jaar oud met problemen op meerdere gebieden.  Kijk voor meer informatie op de website van team Bas en JIT.

Ondersteuningsprogramma voor buurtteams

Jellinek heeft een ondersteuningsprogramma voor de sociale teams, zodat zij middelengebruik kunnen herkennen en ons weten te vinden. Ons aanbod bevat onder andere:

  • Vast contactpersoon in de wijk
  • Consultatie en advies, ook bij crisis
  • Deelname aan de specialistenteams die om sociale teams heen worden gevormd
  • Het leveren van vaste contactpersonen
  • Voorzorg/toeleiding
  • Deskundigheidsbevordering; o.a. signaleren en begeleiden en motiverende gespreksvoering
  • Coaching on the job
  • Wijkgerichte campagne op middelengebruik
  • Collectief (preventief)groepsaanbod cursus voor burgers

Neem contact op met preventie@jellinek.nl voor de contactgegevens van de preventiedeskundige uit jouw wijk (in Amersfoort, Amsterdam en Utrecht).