Verwijzers

Buurt en wijkteams

Er verandert veel in de zorg op dit moment. Veel zorg wordt vanaf 2015 dichterbij de burger georganiseerd. De buurt en wijktteams binnen de gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In veel gemeenten komen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Het buurtteam is een team professionals dat is opgeleid om inwoners die het (even) niet zelf redden te ondersteunen. Het gaat hierbij om zowel volwassenen als gezinnen. De buurtteams zoeken de mensen zelf op. Via onder andere huisartsen, woningbouwcorporaties, politie en scholen komen de buurtteamwerkers in contact met cliënten. Maar inwoners kunnen ook zelf aankloppen bij het buurtteam. Er komt één ingang in de buurt waar mensen, hun omgeving of het netwerk terecht kunnen voor ondersteuning op verschillende levensterreinen.

Jellinek werkt samen met en levert ondersteuning aan de verschillende buurtteams in de regio Utrecht en Amersfoort.

Wat doet het buurt/wijkteam

Een sociaal buurt-/wijkteam bestaat zowel uit medewerkers van verschillende veldpartijen als ook een aantal gemeentelijk uitvoerende medewerkers, bijvoorbeeld vanuit Werk en Inkomen. De focus in de werkwijze van deze teams ligt op de burger, in de wijk, vroegtijdig signaleren, generalistische aanpak, niet problematiseren, inzet eigen kracht van de cliënt, gebruikmakend van het informeel netwerk en verminderen van doorverwijzing naar de specialistische zorg.

Jellinek en de buurtteams in Utrecht

In Utrecht zijn er per 1 januari 2015 ongeveer 18 teams. En 18 teams voor Jeugd. Jellinek voorziet de teams van advies, neemt cliënten van de buurtteams in behandeling. Kijk hier voor meer informatie over de buurteams Utrecht .

Jellinek en buurtteams in Amersfoort

In Amersfoort zijn er begin 2015 18 wijkteams. Jellinek leent medewerkers uit aan de wijkteams. De wijkteams worden ondersteund door een expertisepool. Deze expertisepool is een netwerk van professionals met ieder een eigen expertise dat ondersteuning biedt aan de sociale teams in de regio Eemland. In verschillende samenstelling komen zij bijeen om een advies uit te brengen. Jellinek maakt deel uit van de expertisepool.

Kijk hier voor meer informatie over de wijkteams van de gemeente Amersfoort

Ondersteuningsprogramma voor buurtteams

Jellinek heeft een ondersteuningsprogramma voor de sociale teams, zodat zij middelengebruik kunnen herkennen en ons weten te vinden. Ons aanbod bevat onder andere:

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat