Informatie over alcohol & drugs

Drugs en medicijnen

Gecombineerd gebruik van medicijnen en drugs kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Het wordt daarom ook afgeraden. Veel stoffen in medicijnen en drugs werken op een vergelijkbare manier: ze hebben een effect op je hersenen en worden afgebroken in je lever. Ze kunnen daarom elkaars werking beïnvloeden. De effecten die je kunt verwachten bij het combineren van drugs en medicatie verschillen in sterkte van persoon tot persoon. Dat heeft te maken met je geslacht, je voeding, erfelijke factoren, je conditie, je lichaamsgewicht, etc.

Hersenen
Je lichaam maakt geen onderscheid tussen een medicijn of een drug. Stel, je gebruikt gelijktijdig een medicijn en een drug die beide de werking van je hersenen beïnvloeden; dan loop je het risico dat ze elkaars effect versterken of verzwakken. Als gevolg hiervan kan het geneesmiddel te sterk of te zwak werken, wat gevaarlijk is voor je gezondheid.

Lever
Je lever breekt de stoffen af die in medicijnen en drugs zitten. Ze verlaten je lichaam via urine en ontlasting. Omdat de lever maar een beperkte hoeveelheid tegelijk kan afbreken, bestaat er een risico dat de andere stof niet goed wordt afgebroken en dus te lang in je lichaam aanwezig blijft. Soms reageert de lever juist overactief op een stof, dan worden de stoffen veel te snel afgebroken met als risico dat het geneesmiddel veel te kort of niet meer goed werkt.

Medicatietrouw
Medicijnen slik je tegen een bepaalde aandoening. Het is niet wenselijk dat je je medicijngebruik stopt om een drug te gebruiken. Als je zomaar met het geneesmiddel stopt, kan dat vervelende gevolgen hebben voor je lichaam. Vraag daarom altijd voor de zekerheid aan je behandelend arts wat de risico’s zijn vóórdat je drugs in combinatie met medicijnen gaat gebruiken.

Maak een keuze van een drugssoort en een medicijn voor meer informatie.

Bekijk

 

Alcohol
Alcohol
Cannabis
Cannabis
Cocaïne
Cocaïne
Basecoke
Basecoke
GHB
GHB
Heroïne
Heroïne
Ketamine
Ketamine
LSD
LSD
Slaap- en<br/>kalmerings-<br/>middelen
Slaap- en
kalmerings-
middelen
Smartdrugs
Smartdrugs
Speed
Speed
Tabak
Tabak
Truffels<br/>en<br/>paddo's
Truffels
en
paddo's
XTC / MDMA
XTC / MDMA
ADHD
Anti-epileptica
Antibiotica
Anticonceptiva
Antidepressiva
Antihypertensiva
Antipsychotica
Astma / COPD
Diabetes
Hoofdpijnmedicatie
Pijnmedicatie
Slaapmedicatie

 

Antipsychotica & Cocaïne

Interacties antipsychotica & cocaïne
Algemeen antipsychotica
Literatuur antipsychotica

Interacties antipsychotica & cocaïne

Medicijnen en alcohol of drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Antipsychotica hebben verschillende interacties met drugs. Maar drugs kunnen ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Mensen met een psychische aandoening vatbaarder voor verslaving [5]. Drugs worden daarom, afgezien van de interacties, bij deze ziekte sterk afgeraden!

Interacties cocaïne/crack en antipsychotica

Cocaïne zorgt onder andere voor een verhoogde dopamine-afgifte in de hersenen. Anti-psychotica blokkeren de dopamine receptoren juist.

We raden de combinatie van cocaïne en anti-psychotica sterk af. De combinatie van cocaïne en klassieke antipsychotica kan leiden tot hartritmestoornissen. (de combinatie zorgt voor een verlenging van de geleidingstijd in het hart). En de combinatie van cocaïne en (klassieke) antipsychotica kan leiden tot een verhoogde spiegel van antipsychotica, met als gevolg extra bijwerkingen. (zoals bewegingsstoornissen) [12].

Algemeen antipsychotica

Als je een psychose hebt is het contact met de werkelijkheid verstoord. Zowel voor de patiënt als voor de omgeving kan dit erg beangstigend zijn. In de meeste gevallen treedt een psychose op door een psychiatrische ziekte zoals schizofrenie, manische depressie, extreme angst of als gevolg van drugsgebruik. Ook tijdens een moeilijke periode kan een psychose zich voordoen [1]. Psychose komt het meest voor bij mensen in de leeftijd van 16 tot 30 jaar [2].

Je kunt de kenmerken van een psychose opsplitsen in positieve en negatieve symptomen.

Positieve symptomen zijn kenmerken die je direct kunt waarnemen. Je ziet beelden of hoort stemmen die er in werkelijkheid niet zijn. Ook kun je last hebben van achtervolgingswaan: je denkt dat iemand je continu achtervolgt.

Mensen in psychotische toestand zijn vaak verward, onrustig en zien hallucinaties [3].

Negatieve symptomen zijn kenmerken die voorkomen als de ziekte chronisch wordt, zoals afvlakking van gevoelens, moeilijkheden met spreken, gebrek aan emotie en gebrek aan initiatief om dingen te ondernemen [3].

Tijdens een psychose is er in de hersenen sprake van een verstoring van de prikkeloverdracht tussen de zenuwen. Hierbij zijn verschillende neurotransmitters zoals dopamine en serotonine betrokken [3].

Antipsychotica

Antipsychotica worden voorgeschreven om psychosen aan te pakken. Ze kunnen vooral de positieve symptomen dempen, maar ook de negatieve symptomen verminderen. Na vier tot zes weken is er een duidelijk effect waar te nemen [3]. Middelen die bij psychosen worden toegepast kunnen we onderverdelen in vier groepen: klassieke antipsychotica, atypische antipsychotica, benzodiazepinen en het middel lithium.

Klassieke antipsychotica beïnvloeden in de hersenen de hoeveelheid van de stof dopamine. Hierdoor nemen de positieve kenmerken van de psychose af. Bijwerkingen: rusteloosheid, stijve spieren, abnormale bewegingen, seksuele problemen en verergering van de negatieve symptomen [4].

Voorbeelden: haloperidol (Haldol®), pimozide (Orap®), chloorpromazine, flufenazine (Anatensol®), perfenazine (Trilafon®) en zuclopentixol (Cisordinol®).

Atypische antipsychotica zijn de nieuwere middelen. Zij beïnvloeden in de hersenen de hoeveelheid van de neurotransmitters serotonine en dopamine. Zij hebben niet alleen invloed op de positieve symptomen maar verminderen ook de negatieve symptomen. Bijwerkingen: bloeddrukverlaging, duizeligheid, droge mond, gewichtstoename, suikerziekte, bloedarmoede en minder zin in seks [4].

Voorbeelden: aripiprazol (Abilify®), clozapine (Leponex®), risperidon (Risperdal®), olanzapine (Zyprexa®) en quetiapine (Seroquel®).

Soms worden bij psychoses ook benzodiazepinen voorgeschreven. Voor de interacties tussen benzodiazepinen en drugs verwijzen we je naar het hoofdstuk over slaapmiddelen.

Lithium (Camcolit®, Litarex® en Priadel®) wordt ingezet bij een manische psychose, omdat het een postitieve invloed heeft op sterke wisselende stemmingen. Hoe lithium (Camcolit®, Litarex® en Priadel®) precies werkt is nog niet bekend, maar het beïnvloedt waarschijnlijk de overdracht van prikkels in de hersenen.

Literatuur antipsychotica

 1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2006). NHG-ziektebeschrijvingen: psychose. (15Dec.2008).
 2. Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (15Dec.2008).
 3. Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 4. ConsuMed (2008). Antipsychotica, bijwerkingen. (13Dec.2008).
 5. De Wit, R. & Sijes, M. (z.d.). Alle vragen en antwoorden. (14Dec.2008).Drugsinfoteam.
 6. Apotheek.nl (2008). Alcohol en medicijnen. (14Dec.2008).
 7. Baxter K. (Edited) (2005). 7th Edition Stockley’s Drug Interactions. London: Pharmaceutical Press.
 8. Wikipedia, de vrije encyclopedie (2008). Tardieve Dyskinesie. (12Dec.2008).
 9. Sterk, B. (arts). Cannabis en psychoses. (12 Dec.2008). Amsterdam.
 10. Neijzen, R. (2007). Scriptie: mogelijke interacties tussen antipsychotica en cannabis. Utrecht: Trimbos Instituut.
 11. Erasmus MC (2006). Informatiebrochure over cannabisgebruik bij een psychose. (12 Dec.2008). http://www.erasmusmc.nl/psyc/208031/blow
 12. Dean, A. (2006). Illicit drugs and drug interactions. Pharmacist, jaargang 25 nr. 9.
 13. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007). Medicinale Cannabis: informatiebrochure voor artsen en apothekers. (13Dec.2008). http://www.cannabisbureau.nl/pdf/Medicanale%20Cannabis%20-%20brochure%20voor%20artsen%20en%20apothekers.pdf
 14. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (2007). Informatorium Medicamentorum. ’s Gravenhage: WINap
 15. Touw, D. (2001). Interacties tussen geneesmiddelen en drugs, een nieuw terrein voor het bewakingssysteem. Pharmaceutisch Weekblad, jaargang 136 nr. 40.
 16. Geerlings, P.J. (1998). Populaire harddrugs. Geneesmiddelenbulletin, 32:39-47.
 17. Praag, H.M., van (2000). PsychoFarmaca. Assen: van Gorcum.
 18. Clozapine plus werkgroep (2012). Optimalisatie gebruik antipsychotica in de psychiatrische praktijk. (30aug.2016).

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat