Drugs en medicijnen

Lees hier onder eerst de algemene tekst over combineren van drugs en medicatie. Klik vervolgens in het schema eronder op een combinatie van drug en medicatie voor meer informatie.

Gecombineerd gebruik van medicijnen en drugs kan gevaarlijk zijn en wordt daarom ook afgeraden. De gevolgen kunnen verschillen van persoon tot persoon. Dat heeft te maken met je geslacht, je voeding, erfelijke factoren, je conditie, je lichaamsgewicht, etc.

 • Hersenen: Je lichaam maakt geen onderscheid tussen een medicijn of een drug. Als je gelijktijdig een medicijn en een drug gebruikt dan kunnen deze elkaars effect versterken of verzwakken. Dit kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid.
 • Lever: De lever kan maar een beperkte hoeveelheid stoffen tegelijk afbreken. Hierdoor bestaat er een risico dat de andere stof niet goed wordt afgebroken en dus te lang in je lichaam aanwezig blijft. Soms reageert de lever juist overactief op een stof, dan worden de stoffen te snel afgebroken met als risico dat het geneesmiddel veel te kort of niet meer goed werkt.
 • Medicatietrouw: Het is niet wenselijk dat je je medicijngebruik stopt om een drug te gebruiken. Als je zomaar met het geneesmiddel stopt, kan dat vervelende gevolgen hebben voor je lichaam. Vraag daarom altijd voor de zekerheid aan je behandelend arts wat de risico’s zijn vóórdat je drugs in combinatie met medicijnen gaat gebruiken.
Bekijk

 

Alcohol
Cannabis
Cocaïne
Basecoke
GHB
Heroïne
Ketamine
LSD
Slaap- en kalmerings­middelen
Smart­drugs
Speed
Tabak
Truffels en paddo's
XTC / MDMA
ADHD
Anti-epileptica
Antibiotica
Anticonceptiva
Antidepressiva
Antihypertensiva
Antipsychotica
Astma / COPD
Diabetes
Hoofdpijnmedicatie
Pijnmedicatie
Slaapmedicatie

 

Astma / COPD & Slaap- en kalmeringsmiddelen

1. Interactie astma- en COPD-medicatie
2. Algemeen astma- en COPD-medicatie
3. Literatuur astma- en COPD-medicatie

1. Interactie astma- en COPD-medicatie

Algemeen

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie. Astma- en COPD-medicatie hebben verschillende interacties met drugs.

Soms zijn drugs niet helemaal puur, maar versneden met andere stoffen. Vaak weet je niet met welke stoffen de drugs zijn versneden, dus dit kan gevaarlijk zijn.

Ook op een indirecte manier kunnen drugs gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Interacties astma- & COPD medicatie

Er zijn momenteel geen ernstige interacties bekend. Alleen helemaal zeker weten we het niet, omdat er weinig onderzoek gedaan is naar deze combinatie. Check het bij twijfel altijd bij je huis- of voorschrijvend-arts of bij de apotheek.

2. Algemeen astma- en COPD-medicatie

Astma en COPD zijn beide aandoeningen aan de luchtwegen, maar met een andere oorzaak. Astma en COPD zijn niet te genezen, maar er zijn wel medicijnen verkrijgbaar om de klachten (langdurig) te verminderen. Meestal gaat het om middelen die je inademt: inhalatiemiddelen [1].

 • Astma

Astma ontstaat onder andere door het samentrekken en verkrampen van spiertjes in de luchtwegen. Hierdoor kan er minder lucht doorstromen naar de longen. Het gevolg hiervan is acute benauwdheid ofwel de astma-aanval. Astma wordt veroorzaakt door een allergie of een grotere gevoeligheid voor prikkels. Naast benauwdheid kun je last hebben van slijm in de luchtwegen en een piepende of brommende ademhaling [1,2].

 • COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. COPD is een ziekte waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn. Het slijmvlies van de longen is ontstoken, waardoor ook de longfunctie afneemt. COPD komt in tegenstelling tot astma niet door allergie; de belangrijkste oorzaak is langdurig roken. Het treedt meestal op na het 40e levensjaar. Veel voorkomende klachten zijn hoesten, slijmvorming en benauwdheid. Hierdoor kun je je erg vermoeid voelen [1,2].

Astma- en COPD medicatie

Astma en COPD wordt behandeld met twee soorten geneesmiddelen: luchtwegverwijders en ontstekingsremmers [2].

 • Luchtwegverwijders

Luchtwegverwijders verwijden na inhalatie vrijwel direct de luchtwegen. Sommige luchtwegverwijders werken kort (4 tot 6 uur). Andere luchtwegverwijders hebben een langere werking (12 tot 24 uur). Je kunt bij gebruik van deze geneesmiddelen last krijgen van bijwerkingen als onrust, hartkloppingen, bloeddrukverhoging, duizeligheid en trillende handen.

Voorbeelden:

– Sympathicomimetica zoals salbutamol (Ventolin® of Airomir®), formoterol (Oxis®, Foradil®) en salmeterol (Serevent®)

– Parasympathicolytica zoals ipratropium (Ipraxa® of Atrovent®) en tiotropium (Spiriva®)

– Theofylline (Theolair®, wordt niet geinhaleerd) [3,4].

 • Ontstekingsremmers

Ontstekingsremmers zijn na pas een aantal dagen werkzaam. Ze gaan de ontstekingen in de luchtwegen tegen. Verder beschermen ontstekingsremmers tegen prikkels door de slijmvorming te remmen. Mogelijke bijwerkingen zijn heesheid en een schimmelinfectie van de mondholte [1].

Voorbeelden:

– Corticosteroïden zoals beclometason (Qvar®), budesonide (Pulmicort®) en fluticason (Flixotide®) [3,4].

3. Literatuur astma- en COPD-medicatie

 1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2007). COPD. (13.Okt.2008).
 2. Novartis Nederland (z.d.). Astma & COPD. (13Okt.2008).
 3. Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (14Okt.2008).
 4. Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 5. PartyAndPlay (2006). Chems & meds, in combinatie met astma- en COPD-medicijnen. (14Okt.2008).
 6. Cannabis Medicine (z.d.). Frequently Asked Questions: astma. (15Okt.2008). http://www.cannabis-med.org/dutch/faq/03-asthma.htm
 7. Touw, D. (2001). Interacties tussen geneesmiddelen en drugs, een nieuw terrein voor het bewakingssysteem. Pharmaceutisch Weekblad, jaargang 136 nr. 40.
 8. Dean, A. (2006). Illicit drugs and drug interactions. Pharmacist, jaargang 25 nr. 9.
 9. De Wit, R. & Sijes, M. (z.d.). Alle vragen en antwoorden. (16 Okt 2008). https://www.drugsinfoteam.nl
 10. Rhenen M., van. (2008). Scriptie: astmamedicatie in combinatie met XTC of cocaïne: interacties. Utrecht: Trimbos Instituut.
 11. Geerlings, P.J. (1998). Populaire harddrugs. Geneesmiddelenbulletin, 32:39-47
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin