Informatie over alcohol & drugs

Drugs en medicijnen

Gecombineerd gebruik van medicijnen en drugs kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Het wordt daarom ook afgeraden. Veel stoffen in medicijnen en drugs werken op een vergelijkbare manier: ze hebben een effect op je hersenen en worden afgebroken in je lever. Ze kunnen daarom elkaars werking beïnvloeden. De effecten die je kunt verwachten bij het combineren van drugs en medicatie verschillen in sterkte van persoon tot persoon. Dat heeft te maken met je geslacht, je voeding, erfelijke factoren, je conditie, je lichaamsgewicht, etc.

Hersenen
Je lichaam maakt geen onderscheid tussen een medicijn of een drug. Stel, je gebruikt gelijktijdig een medicijn en een drug die beide de werking van je hersenen beïnvloeden; dan loop je het risico dat ze elkaars effect versterken of verzwakken. Als gevolg hiervan kan het geneesmiddel te sterk of te zwak werken, wat gevaarlijk is voor je gezondheid.

Lever
Je lever breekt de stoffen af die in medicijnen en drugs zitten. Ze verlaten je lichaam via urine en ontlasting. Omdat de lever maar een beperkte hoeveelheid tegelijk kan afbreken, bestaat er een risico dat de andere stof niet goed wordt afgebroken en dus te lang in je lichaam aanwezig blijft. Soms reageert de lever juist overactief op een stof, dan worden de stoffen veel te snel afgebroken met als risico dat het geneesmiddel veel te kort of niet meer goed werkt.

Medicatietrouw
Medicijnen slik je tegen een bepaalde aandoening. Het is niet wenselijk dat je je medicijngebruik stopt om een drug te gebruiken. Als je zomaar met het geneesmiddel stopt, kan dat vervelende gevolgen hebben voor je lichaam. Vraag daarom altijd voor de zekerheid aan je behandelend arts wat de risicoÔÇÖs zijn v├│├│rdat je drugs in combinatie met medicijnen gaat gebruiken.

Maak een keuze van een drugssoort en een medicijn voor meer informatie.

Bekijk

 

Alcohol
Alcohol
Cannabis
Cannabis
Cocaïne
Cocaïne
Basecoke
Basecoke
GHB
GHB
Heroïne
Heroïne
Ketamine
Ketamine
LSD
LSD
Slaap- en<br/>kalmerings-<br/>middelen
Slaap- en
kalmerings-
middelen
Smartdrugs
Smartdrugs
Speed
Speed
Tabak
Tabak
Truffels<br/>en<br/>paddo's
Truffels
en
paddo's
XTC / MDMA
XTC / MDMA
ADHD
Anti-epileptica
Antibiotica
Anticonceptiva
Antidepressiva
Antihypertensiva
Antipsychotica
Astma / COPD
Diabetes
Hoofdpijnmedicatie
Pijnmedicatie
Slaapmedicatie

 

Astma / COPD & Alcohol

Interacties astma- en COPD-medicatie & alcohol
Algemeen astma- en COPD-medicatie
Literatuur astma- en COPD-medicatie

Interacties astma- en COPD-medicatie & alcohol

Medicijnen en alcohol of drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Er zijn geen gevaarlijke interacties bekend tussen alcohol en astma- en copd medicatie. Maar alcohol kan ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Interacties alcohol en astma- en COPD-medicatie

Alcohol heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Sommige alcoholische dranken (vooral wijn) kunnen leiden tot astma-aanvallen, omdat deze samentrekkingen en verkrampingen van spiertjes in de luchtwegen uitlokken [5].

Hoewel er geen gevaarlijke interacties tussen alcohol en astma- en COPD-medicatie bekend zijn, valt wegens gebrek aan onderzoek niet uit te sluiten dat ze er niet zijn.

Je bent bij gecombineerd gebruik dus je eigen proefkonijn. Om die reden raden we het gebruik ook af.

Algemeen astma- en COPD-medicatie

Astma en COPD zijn beide aandoeningen aan de luchtwegen, maar met een andere oorzaak. Astma en COPD zijn niet te genezen, maar er zijn wel medicijnen verkrijgbaar om de klachten (langdurig) te verminderen. Meestal gaat het om middelen die je inademt: inhalatiemiddelen [1].

Astma ontstaat onder andere door het samentrekken en verkrampen van spiertjes in de luchtwegen. Hierdoor kan er minder lucht doorstromen naar de longen. Het gevolg hiervan is acute benauwdheid ofwel de astma-aanval. Astma wordt veroorzaakt door een allergie of een grotere gevoeligheid voor prikkels. Naast benauwdheid kun je last hebben van slijm in de luchtwegen en een piepende of brommende ademhaling [1,2].

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. COPD is een ziekte waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn. Het slijmvlies van de longen is ontstoken, waardoor ook de longfunctie afneemt. COPD komt in tegenstelling tot astma niet door allergie; de belangrijkste oorzaak is langdurig roken. Het treedt meestal op na het 40e levensjaar. Veel voorkomende klachten zijn hoesten, slijmvorming en benauwdheid. Hierdoor kun je je erg vermoeid voelen [1,2].

Astma- en COPD medicatie

Astma en COPD wordt behandeld met twee soorten geneesmiddelen: luchtwegverwijders en ontstekingsremmers [2].

Luchtwegverwijders verwijden na inhalatie vrijwel direct de luchtwegen. Sommige luchtwegverwijders werken kort (4 tot 6 uur). Andere luchtwegverwijders hebben een langere werking (12 tot 24 uur). Je kunt bij gebruik van deze geneesmiddelen last krijgen van bijwerkingen als onrust, hartkloppingen, bloeddrukverhoging, duizeligheid en trillende handen.

Voorbeelden:

– Sympathicomimetica zoals salbutamol (Ventolin┬« of Airomir┬«), formoterol (Oxis┬«, Foradil┬«) en salmeterol (Serevent┬«)

– Parasympathicolytica zoals ipratropium (Ipraxa┬« of Atrovent┬«) en tiotropium (Spiriva┬«)

– Theofylline (Theolair┬«, wordt niet geinhaleerd) [3,4].

Ontstekingsremmers zijn na pas een aantal dagen werkzaam. Ze gaan de ontstekingen in de luchtwegen tegen. Verder beschermen ontstekingsremmers tegen prikkels door de slijmvorming te remmen. Mogelijke bijwerkingen zijn heesheid en een schimmelinfectie van de mondholte [1].

Voorbeelden:

–┬áCorticostero├»den zoals beclometason (Qvar┬«), budesonide (Pulmicort┬«) en fluticason (Flixotide┬«) [3,4].

Literatuur astma- en COPD-medicatie

 1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2007). COPD. (13.Okt.2008).
 2. Novartis Nederland (z.d.). Astma & COPD. (13Okt.2008).
 3. Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (14Okt.2008).
 4. Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 5. PartyAndPlay (2006). Chems & meds, in combinatie met astma- en COPD-medicijnen. (14Okt.2008).
 6. Cannabis Medicine (z.d.). Frequently Asked Questions: astma. (15Okt.2008). http://www.cannabis-med.org/dutch/faq/03-asthma.htm
 7. Touw, D. (2001). Interacties tussen geneesmiddelen en drugs, een nieuw terrein voor het bewakingssysteem. Pharmaceutisch Weekblad, jaargang 136 nr. 40.
 8. Dean, A. (2006). Illicit drugs and drug interactions. Pharmacist, jaargang 25 nr. 9.
 9. De Wit, R. & Sijes, M. (z.d.). Alle vragen en antwoorden. (16 Okt 2008). http://www.drugsinfoteam.nl
 10. Rhenen M., van. (2008). Scriptie: astmamedicatie in combinatie met XTC of cocaïne: interacties. Utrecht: Trimbos Instituut.
 11. Geerlings, P.J. (1998). Populaire harddrugs. Geneesmiddelenbulletin, 32:39-47

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 ÔÇô 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat