Informatie over alcohol & drugs

Drugs en medicijnen

Gecombineerd gebruik van medicijnen en drugs kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Het wordt daarom ook afgeraden. Veel stoffen in medicijnen en drugs werken op een vergelijkbare manier: ze hebben een effect op je hersenen en worden afgebroken in je lever. Ze kunnen daarom elkaars werking beïnvloeden. De effecten die je kunt verwachten bij het combineren van drugs en medicatie verschillen in sterkte van persoon tot persoon. Dat heeft te maken met je geslacht, je voeding, erfelijke factoren, je conditie, je lichaamsgewicht, etc.

Hersenen
Je lichaam maakt geen onderscheid tussen een medicijn of een drug. Stel, je gebruikt gelijktijdig een medicijn en een drug die beide de werking van je hersenen beïnvloeden; dan loop je het risico dat ze elkaars effect versterken of verzwakken. Als gevolg hiervan kan het geneesmiddel te sterk of te zwak werken, wat gevaarlijk is voor je gezondheid.

Lever
Je lever breekt de stoffen af die in medicijnen en drugs zitten. Ze verlaten je lichaam via urine en ontlasting. Omdat de lever maar een beperkte hoeveelheid tegelijk kan afbreken, bestaat er een risico dat de andere stof niet goed wordt afgebroken en dus te lang in je lichaam aanwezig blijft. Soms reageert de lever juist overactief op een stof, dan worden de stoffen veel te snel afgebroken met als risico dat het geneesmiddel veel te kort of niet meer goed werkt.

Medicatietrouw
Medicijnen slik je tegen een bepaalde aandoening. Het is niet wenselijk dat je je medicijngebruik stopt om een drug te gebruiken. Als je zomaar met het geneesmiddel stopt, kan dat vervelende gevolgen hebben voor je lichaam. Vraag daarom altijd voor de zekerheid aan je behandelend arts wat de risicoÔÇÖs zijn v├│├│rdat je drugs in combinatie met medicijnen gaat gebruiken.

Maak een keuze van een drugssoort en een medicijn voor meer informatie.

Bekijk

 

Alcohol
Alcohol
Cannabis
Cannabis
Cocaïne
Cocaïne
Basecoke
Basecoke
GHB
GHB
Heroïne
Heroïne
Ketamine
Ketamine
LSD
LSD
Slaap- en<br/>kalmerings-<br/>middelen
Slaap- en
kalmerings-
middelen
Smartdrugs
Smartdrugs
Speed
Speed
Tabak
Tabak
Truffels<br/>en<br/>paddo's
Truffels
en
paddo's
XTC / MDMA
XTC / MDMA
ADHD
Anti-epileptica
Antibiotica
Anticonceptiva
Antidepressiva
Antihypertensiva
Antipsychotica
Astma / COPD
Diabetes
Hoofdpijnmedicatie
Pijnmedicatie
Slaapmedicatie

 

Antihypertensiva & Cannabis

Interacties antihypertensiva & cannabis
Algemeen antihypertensiva
Literatuur antihypertensiva

Interacties antihypertensiva & cannabis

Hoge bloeddruk betekent dat je bloedvaten meer belast worden dan normaal. Antihypertensiva zorgen ervoor dat je hart minder werk hoeft te verrichten, waardoor de druk op de vaten afneemt en de bloeddruk daalt. Het is erg ongezond om dan drugs te gebruiken. Drugs belasten je hart- en bloedvaten en kunnen de werking van je medicijn opheffen. De beschermende werking op de bloedvaten verdwijnt.

Wanneer je een hoge bloeddruk hebt, loop je extra risico op hart- en vaatziekten. Verschillende drugs verhogen (kortdurend) je bloeddruk, en geven dus een vergrote hans op hart- en vaatziekten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid, wanneer je een hoge bloeddruk hebt, maak dan een goede afweging of drugsgebruik wel in jou leven past.

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie. Antihypertensiva hebben verschillende interacties met drugs. Soms zijn drugs niet helemaal puur, maar versneden met andere stoffen. Vaak weet je niet met welke stoffen de drugs zijn versneden, dus dit kan gevaarlijk zijn.

Ook op een indirecte manier kunnen drugs gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Interacties cannabis

Cannabis heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Cannabis geeft een tijdelijke verlaging van de bloeddruk [6] en zorgt voor een snellere hartslag.

Antihypertensiva hebben hetzelfde bloeddrukverlagende effect. Voor mensen met hartproblemen kan deze dubbele verlaging van de bloeddruk gevaarlijk zijn.

Mogelijk kun je bijwerkingen verwachten als je een calciumblokker (vooral diltiazem (Surazem® en Tildiem®) en verapamil (Isoptin®)) samen met cannabis gebruikt.

Cannabis wordt door dezelfde enzymen afgebroken als deze middelen en dit kan wisselwerkingen veroorzaken. Hier is te weinig onderzoek naar gedaan om duidelijke conclusies te trekken [9]. Voor de zekerheid kun je deze combinaties beter vermijden totdat er meer bekend is.

Het is moeilijk te zeggen wat het effect van cannabis op antihypertensiva precies is. Aangezien cannabisgebruik als direct effect verhoging van de hartslag en verlaging van de bloeddruk heeft wordt gebruik afgeraden.

Algemeen antihypertensiva

Het hart pompt bloed door je bloedvaten en oefent hierbij een bepaalde kracht uit op de vaatwanden. Dit wordt de bloeddruk genoemd. Het hart trekt afwisselend samen en ontspant. Op het moment van samentrekken, is de druk op de vaatwanden hoger, dit heet de bovendruk of systolische bloeddruk. Als het hart in rustfase verkeert, spreken we van de onderdruk of de diastolische druk [1].

Bij gezonde mensen schommelt de bloeddruk gedurende de dag. Vaak is de bloeddruk hoger bij lichamelijke activiteit of bij een emotionele reactie.

Hypertensie is een ander woord voor hoge bloeddruk. Als je bloeddruk te hoog is, is de kracht die het bloed uitoefent op je vaatwanden groter dan normaal [2]. Je bloedvaten kunnen hierdoor op termijn beschadigd raken.

Hypertensie merk je zelf meestal niet. Wel kan een arts het vaststellen met een bloeddrukmeter [1]. Voor een betrouwbaar resultaat is het nodig meerdere metingen te doen.

In 95 % van de gevallen is de oorzaak van een te hoge bloeddruk onbekend. Hypertensie is geen ziekte, maar geeft net als roken en diabetes (suikerziekte) een verhoogde kans op hart- en vaatziekten [1,3]. Je kunt hierbij denken aan een beroerte of een hartinfarct. Over het algemeen neemt de bloeddruk toe naar mate de leeftijd vordert [1].

Je kunt de bloeddruk verlagen door algemene maatregelen te treffen zoals stoppen met roken, zoutbeperking met eten en afvallen bij overgewicht. Heeft dit niet voldoende effect, dan zal de arts medicijnen voorschrijven [1].

Bloeddrukverlagers (antihypertensiva)

Middelen die de bloeddruk verlagen noemen we antihypertensiva [3]. Antihypertensiva zijn op verschillende manieren effectief, ze zijn in te delen in de volgende vijf groepen [4]:

Werken op de nieren en brengen zo het bloedvolume omlaag. Omdat er minder bloed door de vaten stroomt, daalt de bloeddruk. Voorbeelden: hydrochloorthiazide, furosemide (Lasiletten® en Lasix®) en bumetanide (Burinex®). Plastabletten kunnen een tekort aan kalium veroorzaken, omdat zij de chemische balans in de nier kunnen verstoren. Kaliumtekort leidt tot ongewoon hartritme, verwardheid en een zwak gevoel [4].

Zorgen ervoor dat het hart iets langzamer en minder krachtig gaat kloppen. Hierdoor neemt de druk op de bloedvaten af en daalt de bloeddruk. Voorbeelden: atenolol (Tenormin┬«), metoprolol (Lopresor┬« en Selokeen┬«), Bisoprolol (Emcor┬« en Emcor Deco┬«). Als je b├Ętablokkers gebruikt, kun je last krijgen van benauwdheid bij inspanning en koude handen en voeten [4].

Verminderen de vorming van een enzym met een krachtige vaatvernauwende werking. Op die manier verwijden de vaten. Voorbeelden: captopril (Capoten®), enalapril (Renitec®), lisinopril (Zestril®). ACE-remmers kunnen een te lage bloeddruk geven. Hierdoor ontstaat duizeligheid. Een andere veel voorkomende bijwerking is droge hoest [4].

Werken op de spieren in de wanden van aders en beïnvloeden de hartslag. Zo voorkomen zij vernauwing van de bloedvaten. Voorbeelden: nifedipine (Adalat oros®), isradipine (Lomir®). Calciumblokkers kunnen onder andere duizeligheid, hoofdpijn en flauwvallen teweegbrengen [4].

Zoals Clonidine (Catapresan® en Dixarit®) en prazosine.

Literatuur antihypertensiva

  1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2006). NHG-ziektepati├źntenfolder: Hoge bloeddruk. (6 Okt.2008).
  2. Nederlands Huisartsen Genootschap (2007). M84 NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. (6 Okt.2008).
  3. Gezondheidsplein.nl (z.d.). Hoge bloeddruk. (7Okt.2008).
  4. Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
  5. Medic Info (2005). Middelen bij hoge bloeddruk. (9Okt.2008).
  6. PartyAndPlay (2006). Chems & meds, in combinatie met antihypertensiva. (02Okt.2008).
  7. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (2007). Informatorium Medicamentorum. ÔÇÖs Gravenhage: WINap
  8. Medische Boeken.nl (z.d.). Alcohol en hoge bloeddruk. (10 Okt.2008).
  9. De Wit, R. & Sijes, M. (z.d.). Alle vragen en antwoorden. (10 Okt.2008). http://www.drugsinfoteam.nl

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 ÔÇô 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat