Informatie over alcohol & drugs

Drugs en medicijnen

Gecombineerd gebruik van medicijnen en drugs kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Het wordt daarom ook afgeraden. Veel stoffen in medicijnen en drugs werken op een vergelijkbare manier: ze hebben een effect op je hersenen en worden afgebroken in je lever. Ze kunnen daarom elkaars werking beïnvloeden. De effecten die je kunt verwachten bij het combineren van drugs en medicatie verschillen in sterkte van persoon tot persoon. Dat heeft te maken met je geslacht, je voeding, erfelijke factoren, je conditie, je lichaamsgewicht, etc.

Hersenen
Je lichaam maakt geen onderscheid tussen een medicijn of een drug. Stel, je gebruikt gelijktijdig een medicijn en een drug die beide de werking van je hersenen beïnvloeden; dan loop je het risico dat ze elkaars effect versterken of verzwakken. Als gevolg hiervan kan het geneesmiddel te sterk of te zwak werken, wat gevaarlijk is voor je gezondheid.

Lever
Je lever breekt de stoffen af die in medicijnen en drugs zitten. Ze verlaten je lichaam via urine en ontlasting. Omdat de lever maar een beperkte hoeveelheid tegelijk kan afbreken, bestaat er een risico dat de andere stof niet goed wordt afgebroken en dus te lang in je lichaam aanwezig blijft. Soms reageert de lever juist overactief op een stof, dan worden de stoffen veel te snel afgebroken met als risico dat het geneesmiddel veel te kort of niet meer goed werkt.

Medicatietrouw
Medicijnen slik je tegen een bepaalde aandoening. Het is niet wenselijk dat je je medicijngebruik stopt om een drug te gebruiken. Als je zomaar met het geneesmiddel stopt, kan dat vervelende gevolgen hebben voor je lichaam. Vraag daarom altijd voor de zekerheid aan je behandelend arts wat de risico’s zijn vóórdat je drugs in combinatie met medicijnen gaat gebruiken.

Maak een keuze van een drugssoort en een medicijn voor meer informatie.

Bekijk

 

Alcohol
Alcohol
Cannabis
Cannabis
Cocaïne
Cocaïne
Basecoke
Basecoke
GHB
GHB
Heroïne
Heroïne
Ketamine
Ketamine
LSD
LSD
Slaap- en<br/>kalmerings-<br/>middelen
Slaap- en
kalmerings-
middelen
Smartdrugs
Smartdrugs
Speed
Speed
Tabak
Tabak
Truffels<br/>en<br/>paddo's
Truffels
en
paddo's
XTC / MDMA
XTC / MDMA
ADHD
Anti-epileptica
Antibiotica
Anticonceptiva
Antidepressiva
Antihypertensiva
Antipsychotica
Astma / COPD
Diabetes
Hoofdpijnmedicatie
Pijnmedicatie
Slaapmedicatie

 

Hoofdpijnmedicatie & Cocaïne

Interactie hoofdpijnmedicatie
Algemeen hoofdpijnmedicatie
Literatuur hoofdpijnmedicatie

Interactie hoofdpijnmedicatie

Algemeen

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie. Hoofdpijnmedicatie heeft verschillende interacties met drugs. Soms zijn drugs niet helemaal puur, maar versneden met andere stoffen. Vaak weet je niet met welke stoffen de drugs zijn versneden, dus dit kan gevaarlijk zijn.

Ook op een indirecte manier kunnen drugs gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [4]. Zo kan drugsgebruik mogelijk een hoofdpijnaanval uitlokken.

Interacties hoofdpijnmedicatie

Er zijn momenteel geen ernstige interacties bekend. Alleen helemaal zeker weten we het niet, omdat er weinig onderzoek gedaan is naar deze combinatie. Check het bij twijfel altijd bij je huis- of voorschrijvend-arts of bij de apotheek.

Algemeen hoofdpijnmedicatie

Hoofdpijn is een bekend verschijnsel, bijna iedereen heeft er wel eens last van [1]. Naast de veelbesproken spanningshoofdpijn en migraine bestaat er ook medicatie-afhankelijke hoofdpijn en clusterhoofdpijn.

Spanningshoofdpijn wordt gekenmerkt door een constante drukkende of knellende pijn. Meestal zit deze hoofdpijn aan beide kanten van het hoofd en is er geen sprake van misselijkheid en braken. Spanningshoofdpijn wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een voortdurende spanning van de hoofd- en nekspieren. Zenuwen raken hierdoor geïrriteerd en gaan pijnsignalen afgeven wat zich uit in hoofdpijn [1].

Migraine is een kloppende, bonzende pijn, meestal aan één kant van het hoofd [1]. Het gaat meestal gepaard met misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid [2]. Nog altijd is de oorzaak van migraine onzeker. Waarschijnlijk gaat het om tijdelijke een verstoring van de samenwerking tussen bloedvaten en zenuwbanen in de hersenen [1]. Vaak wordt beweerd dat de bloedvaten verwijd zijn, maar dit is niet het geval [3]. De duur van een aanval kan variëren van vier uur tot drie dagen.

Medicatieafhankelijke hoofdpijn, de naam zegt het eigenlijk al, wordt veroorzaakt door afhankelijkheid van pijnstillers of migrainemiddelen. Als je deze medicijnen te vaak gebruikt en je wilt ermee stoppen, kan er hoofdpijn ontstaan. Je kunt hier zelfs dagelijks last van hebben. Meestal verdwijnt deze hoofdpijn binnen een maand na het staken van het medicijngebruik [1,2].

Clusterhoofdpijn is een zeldzame vorm van hoofdpijn. Het uit zich in extreem stekende of bonzende eenzijdige pijn rondom een oog of de slapen. Een pijnaanval kan meerdere malen per dag voorkomen en duurt maximaal twee uur. Van misselijkheid is geen sprake, maar de volgende klachten zijn wel kenmerkend: een rood tranend oog, een verstopte neus, zweten en bewegingsdrang. De oorzaak van clusterhoofdpijn is nog onbekend [1,2].

Hoofdpijnmedicatie

Als de hoofdpijn blijft aanhouden, kun je een pijnstiller innemen. Ook kan de huisarts hoofdpijnmedicatie voorschrijven met als doel de aanvallen te verkorten en/of de pijn te verminderen. Medicijnen die werkzaam zijn tegen hoofdpijn, zijn op te splitsen in verschillende groepen:

Sommige pijnstillers hebben behalve een pijnstillend ook een koortsverlagend effect.

Voorbeeld: paracetamol (Kinderparacetamol®, Panadol® en Sinaspril-Paracetamol®).

Ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) werken zowel pijnstillend en koortsverlagend als ontstekingsremmend. Ze worden ingenomen tegen hoofdpijn vanwege het pijnstillende effect.

Voorbeelden: ibuprofen (Advil®, Antigrippine Ibuprofen®, Brufen®, Nurofen®, Sarixell®, Spidifen® en Zafen®), naproxen (Aleve Classic®, Aleve Feminax®, Naprovite®) en diclofenac (Voltaren® en Cataflam®).

Bij migraine wordt soms aan een pijnstiller een middel tegen misselijkheid toegevoegd. Het vermindert niet alleen de misselijkheid, maar zorg er ook voor dat de pijnstiller beter wordt opgenomen. Ook coffeïne verbetert de opname van de pijnstiller en werkt pijnstillend.

Voorbeelden: paracetamol/codeïne, metoclopramide (Primperan®), domperidon (Gastrocure®, Motilium®), coffeïne (Finimal®, Panadol Plus Nieuwe Formule®, Paracetamol comp®, Witte Kruis®).

Triptanen

Triptanen worden toegepast bij migraine en clusterhoofdpijn en vernauwen de bloedvaten in de hersenen. Ook kunnen zij het pijnsignaal dat naar de hersenen wordt gestuurd gedeeltelijk blokkeren en de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken remmen. Triptanen geven bijwerkingen als overgevoeligheid, een warm of drukkend gevoel en afname van het gezichtsvermogen. Voorbeelden: sumatriptan (Imigran®), zolmitriptan (Zomig®), naratriptan (Naramig®) en rizatriptan (Maxalt®).

Ergotamine

Ergotamine vernauwt de bloedvaten in de hersenen. Soms wordt er cyclizine aan toegevoegd tegen misselijkheid of coffeïne voor een betere opname. Ergotamine kan bijwerkingen geven als misselijkheid en darmkrampen.

Bètablokkers

Bètablokkers worden ingezet om aanvallen van migraine te voorkomen. Zij remmen de overdracht aan prikkels en de aanmaak van stoffen die pijn veroorzaken. Bètablokkers kunnen bijwerkingen geven als vermoeidheid. Als je diabetes hebt, kan een bètablokker een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie of hypo) maskeren.

Voorbeelden: atenolol (Tenormin®), metoprolol (Lopresor® en Selokeen®) en propranolol.

Amitriptyline

Amitriptyline (Sarotex® of Tryptizol®) wordt ingezet bij spanningshoofdpijn en medicatie-afhankelijke hoofdpijn. Amitriptyline (Sarotex® of Tryptizol®) kan dit opheffen. Hoe dit middel precies werkt is onbekend. Amitriptyline kan onder andere de volgende bijwerkingen geven: droge mond, duizeligheid, hardkloppingen, verstopping, overmatig zweten en gewichtstoename.

Estradiol

Sommige vrouwen hebben menstruele hoofdpijn: hoofdpijn in de stopweek van de pil of rond de menstruatie. Estradiol (Climara®, Estraderm®, Estradot® en Systen®) vult het tijdelijke tekort van hormonen aan. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, hoofdpijn, gespannen borsten en doorbraakbloedingen.

Literatuur hoofdpijnmedicatie

  1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2004). NHG-standaard Hoofdpijn M19 (20Okt.2008).Nederlands Huisartsen Genootschap (2006). NHG-patiëntenfolder: Hoofdpijn. (23Okt.2008). NHG-ziektebeschrijvingen: Hoofdpijn. (20Okt.2008).
  2. Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (14Okt.2008). www.fk.cvz.nl
  3. Pharmaceutisch Weekblad (2008). Toekomstige migrainemiddelen. Pharmaceutisch Weekblad, jaargang 38, p. 10.
  4. PartyAndPlay (2006). Chems & meds, wisselwerkingen algemeen. (21Okt.2008).
  5. Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (2007). Imigran. (21Okt.2008).
  6. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (2007). Informatorium Medicamentorum. ’s Gravenhage: WINap
  7. Sijes, M. (verslavingsarts). Migrainemedicatie. (23Okt.2008). Amsterdam.
  8. Touw, D. (2001). Interacties tussen geneesmiddelen en drugs, een nieuw terrein voor het bewakingssysteem. Pharmaceutisch Weekblad, jaargang 136 nr. 40.
  9. De Wit, R. & Sijes, M. (z.d.). Alle vragen en antwoorden. (20Okt.2008). http://www.drugsinfoteam.nl
  10. Kerssemakers, R., Meerten, R. van, Noorlander E., & Vervaeke (2008). Drugs en alcohol: gebruik, misbruik en verslaving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat