Drugs en medicijnen

Lees hier onder eerst de algemene tekst over combineren van drugs en medicatie. Klik vervolgens in het schema eronder op een combinatie van drug en medicatie voor meer informatie.

Gecombineerd gebruik van medicijnen en drugs kan gevaarlijk zijn en wordt daarom ook afgeraden. De gevolgen kunnen verschillen van persoon tot persoon. Dat heeft te maken met je geslacht, je voeding, erfelijke factoren, je conditie, je lichaamsgewicht, etc.

 • Hersenen: Je lichaam maakt geen onderscheid tussen een medicijn of een drug. Als je gelijktijdig een medicijn en een drug gebruikt dan kunnen deze elkaars effect versterken of verzwakken. Dit kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid.
 • Lever: De lever kan maar een beperkte hoeveelheid stoffen tegelijk afbreken. Hierdoor bestaat er een risico dat de andere stof niet goed wordt afgebroken en dus te lang in je lichaam aanwezig blijft. Soms reageert de lever juist overactief op een stof, dan worden de stoffen te snel afgebroken met als risico dat het geneesmiddel veel te kort of niet meer goed werkt.
 • Medicatietrouw: Het is niet wenselijk dat je je medicijngebruik stopt om een drug te gebruiken. Als je zomaar met het geneesmiddel stopt, kan dat vervelende gevolgen hebben voor je lichaam. Vraag daarom altijd voor de zekerheid aan je behandelend arts wat de risico’s zijn vóórdat je drugs in combinatie met medicijnen gaat gebruiken.
Bekijk

 

Alcohol
Cannabis
Cocaïne
Basecoke
GHB
Heroïne
Ketamine
LSD
Slaap- en kalmerings­middelen
Smart­drugs
Speed
Tabak
Truffels en paddo's
XTC / MDMA
ADHD
Anti-epileptica
Antibiotica
Anticonceptiva
Antidepressiva
Antihypertensiva
Antipsychotica
Astma / COPD
Diabetes
Hoofdpijnmedicatie
Pijnmedicatie
Slaapmedicatie

 

Antihypertensiva & Alcohol

1. Interacties antihypertensiva & alcohol
2. Algemeen antihypertensiva
3. Literatuur antihypertensiva

1. Interacties antihypertensiva & alcohol

Hoge bloeddruk betekent dat je bloedvaten meer belast worden dan normaal. Antihypertensiva zorgen ervoor dat je hart minder werk hoeft te verrichten, waardoor de druk op de vaten afneemt en de bloeddruk daalt. Het is erg ongezond om dan drugs of alcohol te gebruiken. Drugs en alcohol belasten je hart- en bloedvaten en kunnen de werking van je medicijn opheffen. De beschermende werking op de bloedvaten verdwijnt.

Wanneer je een hoge bloeddruk hebt, loop je extra risico op hart- en vaatziekten. Verschillende middelen verhogen (kortdurend) je bloeddruk, en geven dus een vergrote hans op hart- en vaatziekten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid, wanneer je een hoge bloeddruk hebt, maak dan een goede afweging of middelengebruik wel in jou leven past.

Medicijnen en drugs of alcohol kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie. Antihypertensiva hebben verschillende interacties met middelen.

Ook op een indirecte manier kunnen middelen gevolgen hebben voor het effect van medicijnen. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben [5].

Interacties alcohol en bloeddrukverlagers

Alcohol heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Sommige antihypertensiva (calciumblokkers en ACE-remers) verwijden de bloedvaten, waardoor het bloed gemakkelijker kan doorstromen.

Alcohol heeft net als deze middelen ook een bloedvatverwijdende werking. Veelvuldig en overmatig alcoholgebruik (± 6 glazen per dag) in combinatie met antihypertensiva versterkt het bloeddrukverlagende effect van het medicijn [6]. Hierdoor kun je last krijgen van bijwerkingen zoals duizeligheid en een zwak gevoel [7].

Ook bij het gebruik van een bètablokker of een ACE-remmer in combinatie met alcohol kun je je zwak of duizelig gaan voelen, omdat het de bloedvaten verwijdt en/of de hartslag vertraagt [7].

Ondanks deze nadelige gevolgen hebben meerdere onderzoeken ook aangetoond dat sociaal drinkgedrag (1 à 2 glazen per gelegenheid) geen tot weinig effect heeft op de werking van antihypertensiva. Je kunt dus gerust af en toe een glaasje mee drinken, maar wees alert [7].

Voor chronische alcoholgebruikers geldt dat plotselinge onthouding van alcohol risico geeft op een zeer hoge bloeddruk. Het gemis aan alcohol heeft als gevolg dat er adrenaline in grote hoeveelheden vrijkomt, hierdoor loopt de bloeddruk sterk op. Het is daarom onverstandig om in één keer te stoppen met alcoholgebruik [7].

2. Algemeen antihypertensiva

Het hart pompt bloed door je bloedvaten en oefent hierbij een bepaalde kracht uit op de vaatwanden. Dit wordt de bloeddruk genoemd. Het hart trekt afwisselend samen en ontspant. Op het moment van samentrekken, is de druk op de vaatwanden hoger, dit heet de bovendruk of systolische bloeddruk. Als het hart in rustfase verkeert, spreken we van de onderdruk of de diastolische druk [1].

Bij gezonde mensen schommelt de bloeddruk gedurende de dag. Vaak is de bloeddruk hoger bij lichamelijke activiteit of bij een emotionele reactie.

Hypertensie is een ander woord voor hoge bloeddruk. Als je bloeddruk te hoog is, is de kracht die het bloed uitoefent op je vaatwanden groter dan normaal [2]. Je bloedvaten kunnen hierdoor op termijn beschadigd raken.

Hypertensie merk je zelf meestal niet. Wel kan een arts het vaststellen met een bloeddrukmeter [1]. Voor een betrouwbaar resultaat is het nodig meerdere metingen te doen.

In 95 % van de gevallen is de oorzaak van een te hoge bloeddruk onbekend. Hypertensie is geen ziekte, maar geeft net als roken en diabetes (suikerziekte) een verhoogde kans op hart- en vaatziekten [1,3]. Je kunt hierbij denken aan een beroerte of een hartinfarct. Over het algemeen neemt de bloeddruk toe naar mate de leeftijd vordert [1].

Je kunt de bloeddruk verlagen door algemene maatregelen te treffen zoals stoppen met roken, zoutbeperking met eten en afvallen bij overgewicht. Heeft dit niet voldoende effect, dan zal de arts medicijnen voorschrijven [1].

Bloeddrukverlagers (antihypertensiva)

Middelen die de bloeddruk verlagen noemen we antihypertensiva [3]. Antihypertensiva zijn op verschillende manieren effectief, ze zijn in te delen in de volgende vijf groepen [4]:

 • Plastabletten (diuretica)

Werken op de nieren en brengen zo het bloedvolume omlaag. Omdat er minder bloed door de vaten stroomt, daalt de bloeddruk. Voorbeelden: hydrochloorthiazide, furosemide (Lasiletten® en Lasix®) en bumetanide (Burinex®). Plastabletten kunnen een tekort aan kalium veroorzaken, omdat zij de chemische balans in de nier kunnen verstoren. Kaliumtekort leidt tot ongewoon hartritme, verwardheid en een zwak gevoel [4].

 • Bètablokkers

Zorgen ervoor dat het hart iets langzamer en minder krachtig gaat kloppen. Hierdoor neemt de druk op de bloedvaten af en daalt de bloeddruk. Voorbeelden: atenolol (Tenormin®), metoprolol (Lopresor® en Selokeen®), Bisoprolol (Emcor® en Emcor Deco®). Als je bètablokkers gebruikt, kun je last krijgen van benauwdheid bij inspanning en koude handen en voeten [4].

 • ACE-remmers

Verminderen de vorming van een enzym met een krachtige vaatvernauwende werking. Op die manier verwijden de vaten. Voorbeelden: captopril (Capoten®), enalapril (Renitec®), lisinopril (Zestril®). ACE-remmers kunnen een te lage bloeddruk geven. Hierdoor ontstaat duizeligheid. Een andere veel voorkomende bijwerking is droge hoest [4].

 • Calciumblokkers (calciumantagonisten)

Werken op de spieren in de wanden van aders en beïnvloeden de hartslag. Zo voorkomen zij vernauwing van de bloedvaten. Voorbeelden: nifedipine (Adalat oros®), isradipine (Lomir®). Calciumblokkers kunnen onder andere duizeligheid, hoofdpijn en flauwvallen teweegbrengen [4].

 • Overige antihypertensiva

Zoals Clonidine (Catapresan® en Dixarit®) en prazosine.

3. Literatuur antihypertensiva

 1. Nederlands Huisartsen Genootschap (2006). NHG-ziektepatiëntenfolder: Hoge bloeddruk. (6 Okt.2008).
 2. Nederlands Huisartsen Genootschap (2007). M84 NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. (6 Okt.2008).
 3. Gezondheidsplein.nl (z.d.). Hoge bloeddruk. (7Okt.2008).
 4. Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 5. Medic Info (2005). Middelen bij hoge bloeddruk. (9Okt.2008).
 6. PartyAndPlay (2006). Chems & meds, in combinatie met antihypertensiva. (02Okt.2008).
 7. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (2007). Informatorium Medicamentorum. ’s Gravenhage: WINap
 8. Medische Boeken.nl (z.d.). Alcohol en hoge bloeddruk. (10 Okt.2008).
 9. De Wit, R. & Sijes, M. (z.d.). Alle vragen en antwoorden. (10 Okt.2008). https://www.drugsinfoteam.nl
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin